Назад

БТПП участва в разработването на дигитални инструменти за ползване от туристически фирмиБТПП е партньор по проект Storydoers (Digital Storydoing for Local Tourism), изпълняван по програма Еразъм+.

За своите изключителни резултати и полезност, проектът  беше избран от ISTO (International Social Tourism Organization), заедно с още два проекта, реализирани по програма Еразъм+, да бъде представен пред участниците в  60-тия конгрес на ISTO  на 29 ноември в Брюксел. В конгреса ще участват фирми и организации, работещи в сферата на социалния туризъм, вкл.  НПО, образователни институции, местни органи и други заинтересовани страни.

ISTO периодично отличава туристически проекти и инициативи със значителен принос в областта на социалната интеграция, икономическото развитие, културния обмен и дигитализацията на МСП.

Пo време на презентацията на проект Storydoers, аудиторията ще бъде запозната с разработените от партньорите помагала и учебни материали, които са свързани с оптимизация на уебсайт, по-широко използване на социалните мрежи като инструмент за маркетинг и реклама, графично оформление и дизайн на рекламни материали, заснемане на снимки и видео, записване на подкаст, създаване на комуникационна стратегия, налагане на бранд.

Модулите и ръководството са налични за безплатно ползване на уебсайта на проекта на 5 езика - английски, български, италиански, испански  и немски - https://storydoers.eu. Изготвените материали целят да развият уменията за работа с различни цифрови инструменти и платформи, които могат да са от полза на предприемачите в местния туристически сектор при осъществяването на тяхната дейност.

……………………….

Проект Storydoers се изпълнява в рамките на програма „Еразъм+“ с участието на 6 партньорски организации от 5 страни – Австрия, Белгия, България, Испания и Италия. Проектът цели да насърчи цифровизацията на МСП в селския туризъм. Основните целеви групи на проекта са: туроператори, собственици на семейни хотели, къщи за гости, ресторанти, екскурзоводи, планински водачи, транспортни компании, музеи, ферми, пекарни, винарни, пивоварни и др.