Назад

Курс "Изисквания на БДС EN ISO/IEC 17025:2018 - Общи изисквания относно компетентността на лабораториите за изпитване и калибриране“


4-5 декември 2023
Дом на техниката

гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ 108, зала 508 А/онлайн

Курсът има за цел да запознае специалистите:

– с изискванията на новия стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2018, подходите за тяхното приложение и практическите стъпки за разработване и внедряване на успешно работеща система за управление в лабораториите за изпитване и калибриране.

– с принципите на одита, програмата за вътрешни одити, провеждането на вътрешен одит, изискванията за компетентност на одитора и изграждане на умения в участниците за управлението и провеждането на вътрешен одит на системи за управление:

Модул

Продължителност

Тематика на обучението

№1

1 ден

 БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018

№2

2 дни

 БДС EN ISO/ІЕС 17025:2018 и БДС EN ISO 19011:2018

Учебна програма, условия и заявка за участие  ТУК