Назад

Започна второто издание на обучението по 3D сканиране и 3D принтиране
Българската търговско-промишлена палата (3D Center) в сътрудничество с Химикотехнологичния и металургичен университет, Би Ту Ен ЕООД, Клъстер Подемна техника и Безпилотни системи България ЕООД започнаха второ обучение по 3D сканиране и 3D принтиране.

Обучението е насочено към практическо запознаване с различните технологии за принтиране и сканиране. Участниците имат възможността да боравят с 3D скенери Artec Leo и Artec Micro и машини за 3D принтиране на световноизвестни марки като ULTIMAKER, MARKFORGED, FORMLABS.

В теоретичната част участниците се запознават с историята на технологията, различните видове скенери и случаите, в които се използват. В практическата част са включени процесите сканиране, моделиране, принтиране и асемблиране на части за дрон, които впоследствие да формират напълно функционален летателен апарат.

3D Center надгражда своята дейност и с организиране на обучeния по теми в кръга на неговата компетентност. Услугите, които предлага Центърът, са насочени към лица, които планират:

  • изработката на прототип или малка серия детайли;
  • реинженеринг на детайли и цели изделия;
  • трансформиране на идея в 3D модел, и на тази база изработка на прототип;
  • изготвяне на конструкторска документация на детайли и цели изделия.

При интерес от страна на лица или екипи от предприятия за участие в бъдещи обучителни курсове по теми, свързани с 3D принтиране, сканиране и моделиране, можете да подадете ваши контактни данни на e-mail: hoists.cluster@gmail.com