Назад

Дискусия за бъдещето на изкуствения интелект


Българската академия на науките, Софийският форум за сигурност и Посолството на Кралство Испания организират дискусия на тема “БЪДЕЩЕТО НА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ТЕХНОЛОГИИТЕ ВЪРХУ ЧОВЕЧЕСТВОТО”. Събитието ще се проведе на 30 ноември 2023 г, от 9.30 до 13.30 часа, в конферентната зала на Българската академия на науките (ул. „15 ноември“ №1).

Бързото навлизане на изкуствения интелект в различни сфери на обществения живот поставя необходимостта от задълбочен анализ на влиянието на тези технологии, регламентацията за разработване и използване.

Целта на семинара е да се обсъдят практически въпроси, свързани с управлението на процесите, свързани с навлизането на Изкуствения интелект в различните сфери. Сред въпросите, които ще бъдат поставени на обсъждане, са тези за правната регламентация на разработването и прилагането на ИИ;  координацията на политиките на национално ниво; проблемите в образователната сфера, включително подготовката на специалисти в областта на ИИ; влиянието върху трудовата сфера и заетостта; възможните промени в различни сектори чрез въвеждане на системи, базирани на ИИ; влиянието на изкуствения интелект върху сигурността, отбраната и международните отношения и други.

Български и испански експерти ще споделят своите анализи и опит по отношение на различните аспекти на прилагането на решения, базирани на изкуствен интелект.

Работен език – английски.

ПРОГРАМА