Назад

БТПП връчи на Русенската търговско-индустриална камара престижната награда „Хермес“


Русенската търговско-индустриална камара (РТИК) беше удостоена от Българската търговско-промишлена палата с престижната статуетка „Хермес“.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов връчи на изпълнителния директор на РТИК Милен Добрев наградата „за принос при постигане целите и задачите на БТПП  и по повод 130 години от учредяването“.  Това отличие носи дух на признателност към основателите и към всички, работили през годините за запазване на традициите и авторитета на институцията,  за развитие на бизнес средата и икономическия просперитет на региона.