Назад

Tретата покана за финансиране на малки проекти по Иновационния фонд


На 30 май 2023г. Европейската комисия публикува третата покана за малки проекти по линия на Иновационния фонд – една от най-големите програми за финансиране на внедряването на иновативни нисковъглеродни технологии в света. Тази покана за малки проекти, финансирана от приходите от търговете на квоти за емисии от Системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС), се очаква да даде допълнителен тласък на внедряването на промишлени решения за декарбонизация на Европа.

Новата покана ще предостави безвъзмездни средства в размер на 100 млн. евро за малки проекти с капиталови разходи между 2,5 и 7,5 млн. евро в областите на възобновяемата енергия, декарбонизацията на енергоемките отрасли, съхранението на енергия и улавянето, използването и съхранението на въглероден диоксид. Тези технологии трябва да са достатъчно зрели и да имат голям потенциал за постигане на значително намаляване на емисиите на парникови газове в сравнение с конвенционалните технологии.

Иновационният фонд може да финансира до 60% от общите капиталови разходи на малък проект. Това ще помогне на пионерските иновационни технологии да преодолеят рисковете, които обикновено са свързани с комерсиализацията, и да навлязат на пазара. Проектите ще бъдат оценявани въз основа на техния потенциал за избягване на емисиите на парникови газове, иновативност, финансова, техническа и оперативна зрялост, потенциал за увеличаване на мащаба, както и на тяхната икономическа ефективност.  При предишни покани бяха подбрани проекти за усъвършенстване на първите по рода си процеси, като например демонстриране на използването на хибридни пещи за електрифициране на част от производството на стъклена вата и стъкло, при което традиционно се използват изкопаеми горива.

До 20 проекта, оценени като обещаващи, но не достатъчно зрели, за да се класират за безвъзмездни средства, могат да получат помощ за разработване на проекти (PDA) от Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Два проекта – CO2ncrEAT и Hypush – които са се възползвали от услугите на PDA от ЕИБ, бяха предварително избрани във втората покана за представяне на предложения в малък мащаб, което показва как тази услуга може да помогне за изграждането на успешно заявление за проект. Проектите, които не са успели в предишните покани за малки проекти, също се насърчават да кандидатстват отново. Поканата е отворена до 19 септември 2023 г. за проекти, които се изпълняват в която и да е държава – членка на ЕС, Исландия или Норвегия.

За да подпомогнат кандидатите в процеса на кандидатстване, CINEA и DG „Clima“ организират уебинар „Как се кандидатства„, последван от онлайн сесии за ориентация на 4 и 5 юли.

За повече информация: тук