Назад

Българската бизнес делегация в Молдова се срещна с ръководството на "Молдекспо"


Една от срещите на българската бизнес делегация, посетила Молдова миналата седмица, бе с ръководството на Международния изложбен център Молдекспо в Кишинев.

Българските компании се срещнаха с изпълнителния директор Зинаида Попа и обсъдиха възможностите за участие в изложби и панаири, организирани в молдовската столица.

Зинаида Попа разясни, че след три години ограничена изложбена дейност заради пандемията и войната в Украйна Молдекспо отново има богата и атрактивна програма, която включва изложения в секторите енергетика, селско-стопанство, туризъм, козметика, строителство и много други. Изложенията се посещават както от местния бизнес, така и от партньори от Украйна и Румъния и могат да бъдат основа за разширени контакти с компании от целия регион.

Никола Тодоров, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси на България в Кишинев подчерта, че страната ни редовно участва на туристическото изложение и има най-големия щанд тази година.

Бяха обсъдени възможностите за присъствие на български участници на събития на Молдекспо под формата на национално участие или на специализирани изложения по интереси.

Габриела Димитрова, директор Международно сътрудничество в Българската търговско-промишлена палата предложи партньорство в по-широкото информиране на българските компании за организираните в Кишинев изложения. Тя подчерта възможностите за сътрудничество между БТПП и Молдекспо.

Българските компании се запознаха с различните стратегии, прилагани от изложбения център за фокусиране върху конкретен пазар, икономически сектор и създаване на благоприятни условия за срещи В2В (business to business) и В2С (business to consumer).

Представителите на българските компании изразиха удовлетворението си от отличната организация на бизнес пътуването в Молдова, подготвено от БТПП, съвместно с Министерството на икономиката и индустрията, Министерството на енергетиката и Молдовската агенция за инвестиции, като отбелязаха, че е било изключително ползотворно, оптимално наситено със срещи и събития.