Назад

Запазете датата: 9 май - семинар „Мобилни коботи от следващо поколение за интелигентна индустрия“БТПП, в качеството си на партньор по проект VOJEXT и координатор на информационните дейности, ще бъде домакин на хибридно събитие за представяне на резултатите по проект VOJEXT (Value Of Joint EXperimentation in digital Technologies for manufacturing and construction), което ще се проведе на 9 май от 10 ч.

Проект VOJEXT, който се изпълнява по Програма „Хоризонт 2020“, с участието на 19 партньорски организации от 11 страни, е насочен към внедряването на мобилни колаборативни роботи (т.нар. „коботи“) в производството и строителството.

Основната цел на информационния семинар е да представи пред българските МСП, висши училища, научно-изследователски организации, цифрови иновационни центрове и други заинтересовани страни приложението на разработения кобот в 5 пилотни сектора - автомобилостроене, строителство, електроника, производство на полиуретанови продукти и занаятчийство.

Координаторът на проекта от Политехническия университет на Мадрид и един от водещите технологични партньори ще представят основните цели и постигнатите резултати, както и ползите за МСП от внедряването на кобота в различните сектори на индустрията.

Ще бъде представен и опитът на българска фирма, която в рамките на проекта спечели финансиране за реализиране на своята проектна идея, свързана с разработването на иновативно приложение на кобота в сферата на строителните дейности.

Участието в семинара е безплатно, като за участниците ще бъде осигурен симултанен превод от английски на български език и обратното. Предварителна програма на събитието можете да намерите тук.

Желаещите да участват следва да попълнят приложения регистрационен формуляр най-късно до 7 май и да го изпратят на ел. поща: projects3@bcci.bg, като посочaт предпочитанието си за присъствено или дистанционно участие. Заявилите да участват дистанционно, ще получат допълнително линк и код за достъп до платформата Zoom, чрез която ще бъде проведен семинара.

Допълнителна информация за събитието, можете да получите от Дирекция „Европейска интеграция и европейски проекти“ на тел. 02 8117 553. Повече за проекта можете да намерите на официалния му уебсайт - https://vojext.eu/