Назад

Българската народна банка повиши основния лихвен процент


На основание чл. 35 от Закона за Българската народна банка БНБ обяви, считано от 1 февруари 2023 г., основен лихвен процент (проста годишна лихва) в размер на 1.82 на сто.

През януари стойността бе 1.42%. Това е поредно повишение, което отразява тенденцията към нарастване на лихвите. 

Практически показателят е технически, но ясно отразява тенденцията на покачване на лихвите. Също така е важен за изчисляването на лихвата върху просрочените задължения.