Назад

Търговска мисия в Тел Авив, Хайфа и други градове, Държавата Израел,13 – 17 март 2023 г.


В периода 13–17.03.2023 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в Търговска мисия с бизнес събития в Тел Авив, Хайфа и други градове в Държавата Израел. Поканени за участие в търговската мисия са стартиращи малки и средни предприятия от секторите ИКТ – облачни и мобилни технологии, финтех, киберсигурност, дигитално здравеопазване, агро технологии и дигитално земеделие.

Предварителната програма на търговската мисия предвижда представителите на одобрените български МСП да проведат двустранни срещи с израелски компании и инвеститори в Тел Авив, Хайфа и други градове, да посетят местни инкубатори и акселератори, като основната цел на посещението е да се запознаят с израелската иновативна екосистема и да взаимстват добри практики.

Българо-израелските търговско-икономически отношения имат дългогодишна история и се развиват положително, а през последните години стокообменът между двете държави се развива динамично като се регистрират по-високи стойностни обеми в сравнение с предходното десетилетие и диверсифициране на структурата, която подлежи на по-нататъшно оптимизиране и обогатяване предвид експортните възможности на двете страни.

За участие в търговската мисия ИАНМСП поема част от разходите на одобрените МСП, свързани с осигуряването на превоз (самолет, влак, автобус), трансфери и вътрешен транспорт, хотелско настаняване за един представител на предприятие; наем зали за организирането на двустранни срещи; техническо оборудване; кетърингови и преводачески услуги; разходи за входни такси за посещение на нетуъркинг събития и друг вид разходи, свързани с основния предмет на мисията.

Предприятията, участници в търговската мисия, следва да поемат процентното съотношение от направените от ИАНМСП разходи, както и разходите за дневни, медицинска застраховка и други от личен характер, свързани с командироването и пребиваването на определения от тях представител.

Пълна информация за условията за участие и необходими документи ТУК

При интерес, предприятията следва да представят попълнените документи за кандидатстване в деловодството на ИАНМСП или да ги изпратят по куриер в срок до 10 февруари 2023 г. вкл. до 17.30 ч. на адрес: гр. София, ул. „Леге” № 2-4 или по електронен път, подписани с електронен подпис на www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието, в срок до 17:30 часа на 10 февруари 2023 г.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Наталия Нечева, тел: 02/ 940 79 37 или Елица Попадийна, тел: 02/ 940 79 82.