Брой 192 (2198), 07-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

"G2B: Държавата в подкрепа на бизнеса" представи финансовите възможности за подкрепа на МСП в условията на COVID-19

Близо 400 участници се включиха в онлайн среща, организирана от Министерство на икономиката и ИАНМСП  - G2B: Държавата в подкрепа на бизнеса. Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в  събитието.

„До края на месец октомври ще стартират четири нови процедури за безвъзмездна финансова помощ в размер на 200 млн. лв. в подкрепа на българските фирми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/.” Това заяви заместник-министърът на икономиката Яна Топалова. Тя подчерта, че до края на месец октомври ще стартира процедура по ОПИК в подкрепа на т.нар. „големите-малки“ компании с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с бюджет  78 млн.лв. , както и процедура за „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ с бюджет също от 78 млн. лв.

„Подписахме вече и договорите с министерствата на транспорта и на туризма, които ще са директни бенефициенти за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по ОПИК. Договорите са за процедури за подкрепа на малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози с бюджет от 30 млн.лв. и процедура за подкрепа на туроператори и туристически агенти с бюджет от 10 млн.лв“, допълни заместник министърът.

Не живо и изцяло онлайн събитието представи финансовите мерки в подкрепа на МСП от страна на ИАНМСП, Българската банка за развитие, ОПИК, Фонд на фондовете, Българската агенция за експортно застраховане и Българската фондова борса .

Изпълнителният директор на ИАНМСП Бойко Таков заяви, че Агенцията традиционно подкрепя българските предприятия чрез Национален иновационен фонд, а в момента екипът работи и по Ваучерната схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП, като само в рамките на месец от кандидатстването на фирмите екипът на ИАНМСП успя да раздаде и първите ваучери на бенефициентите.

Той допълни, че в момента тече и процедурата по кандидатстване в пилотното издание на експортната програма на Експортен хъб България, която ще подпомогне 15 български компании да стъпят на международните пазари, наред с изпълняваните програми за интернационализация от страна на ИАНМСП, свързани с организирането на националното участие на мащабни търговски изложения по света, търговски мисии, двустранни бизнес форуми и други.

Финансови механизми и не само

Изпълнителният директор на ИАНМСП подчерта, че са налични редица финансови инструменти от страна на държавата в подкрепа на бизнеса в настоящите икономически условия, но съществен елемент в тяхното реализиране е информирането на частния сектор навременно и качествено за техните процедури по кандидатстване и изпълнение.

Агенцията стартира активна работа по посока консултиране на бизнеса, като съвместния проект между Агенцията и Фонд на фондовете – МСП съветник – интерактивна платформа, която дава подробна информация за възможностите за финансова подкрепа на предприятията от страна на редица институции. Приложението е налично на сайта на Агенцията, а съвсем скоро и на сайта на Фонда на фондовете. То ще дава възможност и за консултации от експертите на инициативата, като компаниите предварително ще попълват анкета, която ясно да определи нуждите им.

Презентации

Направени бяха презентации от страна участниците, като  Илияна Илиева – главен директор и ръководител на Управляващия орган на ОПИК, информира участниците за възможностите за финансиране от страна на програмата, оперираща с европейски средства.

От своя страна Панайот Филипов – изпълнителен директор и член на УС на Българска банка за развитие, представи програмите на институцията – Национален гаранционен фонд, Микрофинансираща институция ДЖОБС, ББР Лизинг, ББР Факторинг, Фонд за капиталови инвестиции, както и финансовата подкрепа за пострадалите от COVID-19 – Програма за безлихвени заеми за физически лица и Антикризисната програма в подкрепа на бизнеса.

От страна на Фонд на фондовете  Владимир Данаилов представи дейността на фонда, като подчерта, че финансовите инструменти са в основата на създаването на една устойчива икономика, тъй като те дават „не риба, а въдица на бизнеса, за да бъде жизнеспособен на пазарите, на които оперира“. В рамките на изказването си той представи програмите на Фонда и възможностите за консултация от страна на институцията.

Момчил Ройнев, изпълнителен директор на Българската агенция за експортно застраховане, презентира възможностите за застрахователните решения и  възможности за финансиране на бизнеса от страна на Агенцията, а доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българска фондова борса, даде подробна информация за Пазара за растеж на МСП - BEAM, който осигурява на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предоставя сходни предимства на тези на публичните компании.

Пълен запис на събитието е наличен в YouTube канала на ИАНМСП, а скоро ще бъде наличен и на официалния сайт на Агенцията www.sme.government.bg.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за двустранни онлайн бизнес срещи в сектор „СТРОИТЕЛСТВО“
Ще участват компании от България, Унгария, Румъния, Сърбия, Турция Още
GDSN В ДЕЙСТВИЕ! Когато информацията за продукта е достъпна и точна, вашият бизнес печели
Автор: GS1 България Още
БИЗНЕС СРЕДА
"G2B: Държавата в подкрепа на бизнеса" представи финансовите възможности за подкрепа на МСП в условията на COVID-19
МСП съветник – интерактивна информационна платформа за възможностите за финансова подкрепа на фирмите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представя пакет относно разширяването за 2020г. и икономически и инвестиционен план за Западните Балкани
Значителен инвестиционен пакет за мобилизиране на финансиране в размер до 9 милиарда евро за региона Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Закон за корпоративното подоходно облагане. Разходи за PCR тест
Автор: Кети Славова, данъчен експерт Още
НАП напомня: плащанията над 10 000 лв. – само чрез превод или по платежна сметка
Значителни санкции за лицата, които извършат или допуснат извършването на нарушения с разплащания в брой Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет Управление и съхранение на цифрово съдържание
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Предложения за проекти в Израел по модела за публично-частно партньорство