Брой 192 (2198), 07-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет Управление и съхранение на цифрово съдържание


В Центъра за управление на CEN е постъпило предложение от AFNOR (Националния орган за стандартизация на Франция) за създаване на нов технически комитет Управление и съхранение на цифрово съдържание (Management and preservation of digital content).

Обхват: Стандартизация на процесите в областта на дългосрочното съхранение на цифрово съдържание, обхващащо всички функционални, оперативни и технически аспекти: Това включва:

 • контрол на качеството и поддържане на целостта;
 • процедури за прилагане, инспекция и контрол на качеството за съхранение на цифровото съдържание;
 • поддържане на качеството и целостта на съдържанието през целия му жизнен цикъл и на обмена на информация между системите;
 • процедури и процеси, поддържащи правната допустимост и / или целостта и сигурността;
 • извличане и достъпност на съдържание в рамките на GDPR

От обхвата се изключва:

 • Стандартизация на електронния подпис (CEN/TC 224 и ETSI/TC ESI);
 • Секторни приложения, които вече са в обхвата на съществуващи технически комитети: запазване на цифров кинофилм (CEN/TC 457), дългосрочно архивиране и извличане на цифрови данни от технически продукти (ASD-STAN/D7/WG1 Aerospace - LOTAR), киберсигурност и защита на данни (CEN / CLC/JTC 13).

Цел и обосновка на предложението

Архивирането на електронно съдържание, което се отнася за дългосрочно съхранение и управление на цифрови документи и данни, е от голямо значение за всички организации, независимо от тяхното естество. Цифровото съхранение позволява на организациите да контролират своето съдържание при определяне на подходящо ниво на поверителност и съответните условия на съхранение (включително конкретен период от време за запазване на обработката на данните) и да съхраняват информация къде това съдържание се намира физически. Това също им позволява да идентифицират и да защитават поверителната и стратегическата си информация.

Започвайки от създаването на съдържание, процесът на дългосрочно съхранение и управление на цифровото съдържание позволява на организациите да имат капацитета да използват това съдържание, както е необходимо през целия му жизнен цикъл. Във време, когато е необходимо повече доверие в цифровия пазар, и когато информацията трябва да се контролира съгласно ценностите, принципите и разпоредбите на ЕС, електронното съхранение е от решаващо значение. Под съхранение на данни се имат предвид всички внедрени методи за физическо съхранение, защита, възстановяване, проследяване, прехвърляне и, като крайна стъпка, изхвърляне и унищожаване на архивираното цифрово съдържание.

Оперативната съвместимост е друга важна и необходима характеристика на цифровото съхранение. Различните технологични решения трябва да бъдат оперативно съвместими, като се използват протоколи за обмен на данни, които позволяват споделяне и разпространение на данни. Оперативната съвместимост също така подпомага избора на потребителите и здравословната конкуренция между доставчиците.

Предизвикателства по отношение на регламентите на ЕС

На европейско ниво в тази област има два основни регламента:

 • Регламент за защита на личните данни (GDPR, EU 2016/679), третиращ защитата, поверителността и свободния обмен на такива данни. GDPR цели основно да предостави контрол на гражданите върху личните им данни и да опрости и синхронизира законовата база за правните субекти. Той засяга също прехвърлянето на лични данни извън територията на ЕС и Европейската икономическа зона.
 • Електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (elDAS, EU 910/2014) е регламент по отношение на електронното идентифициране, верифициране и за електронните трансакции в единния европейски пазар, който регулира електронните подписи, електронните трансакции, свързаните организации и процесите, внедрени от тези организации

Предложение за основна работна програма

Работната програма ще се съсредоточи върху разработването на европейски стандарти, отговарящи на специфичните потребности, свързани с Европейските директиви. На първо място работната програма ще включва спецификации относно проектирането и експлоатацията на информационните системи за съхранение на електронна информация.

Основната работна програма ще включва също следните точки:

 • Логически аспекти на съхранението и запазването (краткосрочно и дългосрочно съхранение);
 • Файлови формати;
 • Функции и архитектура на системата за електронно управление на документи (EDMS); оценки и квалификация на EDMS;
 • Процес на работа;
 • Автентичност на изискванията за информация;
 • Цифрово съхранение.

Всеки заинтересован може да представи мнение по предложението до 28.10.2020 г. на електронната поща на Поля Велинова: polya.velinova@bds-bg.org, тел. +359 2 81 74 548.

Оригиналът на предложението може да намерите тук.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за двустранни онлайн бизнес срещи в сектор „СТРОИТЕЛСТВО“
Ще участват компании от България, Унгария, Румъния, Сърбия, Турция Още
GDSN В ДЕЙСТВИЕ! Когато информацията за продукта е достъпна и точна, вашият бизнес печели
Автор: GS1 България Още
БИЗНЕС СРЕДА
"G2B: Държавата в подкрепа на бизнеса" представи финансовите възможности за подкрепа на МСП в условията на COVID-19
МСП съветник – интерактивна информационна платформа за възможностите за финансова подкрепа на фирмите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представя пакет относно разширяването за 2020г. и икономически и инвестиционен план за Западните Балкани
Значителен инвестиционен пакет за мобилизиране на финансиране в размер до 9 милиарда евро за региона Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Закон за корпоративното подоходно облагане. Разходи за PCR тест
Автор: Кети Славова, данъчен експерт Още
НАП напомня: плащанията над 10 000 лв. – само чрез превод или по платежна сметка
Значителни санкции за лицата, които извършат или допуснат извършването на нарушения с разплащания в брой Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет Управление и съхранение на цифрово съдържание
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Предложения за проекти в Израел по модела за публично-частно партньорство