Брой 192 (2198), 07-10-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК представя пакет относно разширяването за 2020г. и икономически и инвестиционен план за Западните Балкани


Европейската комисия прие всеобхватен икономически и инвестиционен план за Западните Балкани, чиято цел е да се стимулира дългосрочното икономическо възстановяване, да се подкрепи екологичен и цифров преход на региона, да се насърчи регионалната интеграция и сближаването с Европейския съюз. Икономическият и инвестиционен план определя значителен инвестиционен пакет за мобилизиране на финансиране в размер до 9 милиарда евро за региона.

В плана се определят десет водещи инвестиционни инициативи в подкрепа на големите пътни и железопътни връзки в региона, енергията от възобновяеми източници и прехода от енергия от въглища, санирането на обществени и частни сгради с цел повишаване на енергийната ефективност и намаляване на емисиите на парникови газове, инфраструктурата за управление на отпадъците и отпадъчните води, както и разгръщането на широколентова инфраструктура. Други водещи инициативи включват увеличаване на инвестициите в частния сектор за повишаване на конкурентоспособността и иновациите, по-специално на малките и средните предприятия и гаранция за младежта.

Комисията прие днес и пакета за разширяването за 2020 г., годишните доклади, в които се прави оценка на изпълнението на основните реформи в Западните Балкани и Турция. Оценките са придружени от препоръки и насоки относно тези приоритети за реформи, които остават в центъра на процеса на присъединяване към ЕС. Изпълнението на тези реформи, по-специално в областта на върховенството на закона, ще бъде от решаващо значение за успеха на икономическия и инвестиционен план и за насърчаването на устойчивото икономическо развитие в региона.

Подробностите ще откриете ТУК   и   ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Покана за двустранни онлайн бизнес срещи в сектор „СТРОИТЕЛСТВО“
Ще участват компании от България, Унгария, Румъния, Сърбия, Турция Още
GDSN В ДЕЙСТВИЕ! Когато информацията за продукта е достъпна и точна, вашият бизнес печели
Автор: GS1 България Още
БИЗНЕС СРЕДА
"G2B: Държавата в подкрепа на бизнеса" представи финансовите възможности за подкрепа на МСП в условията на COVID-19
МСП съветник – интерактивна информационна платформа за възможностите за финансова подкрепа на фирмите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК представя пакет относно разширяването за 2020г. и икономически и инвестиционен план за Западните Балкани
Значителен инвестиционен пакет за мобилизиране на финансиране в размер до 9 милиарда евро за региона Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Закон за корпоративното подоходно облагане. Разходи за PCR тест
Автор: Кети Славова, данъчен експерт Още
НАП напомня: плащанията над 10 000 лв. – само чрез превод или по платежна сметка
Значителни санкции за лицата, които извършат или допуснат извършването на нарушения с разплащания в брой Още
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Предложение на CEN за създаване на нов технически комитет Управление и съхранение на цифрово съдържание
ИНФОРМАЦИЯ ОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ МИСИИ
Предложения за проекти в Израел по модела за публично-частно партньорство