Брой 124 (381), 28-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС СРЕДА

НСИ: Бизнес климатът леко се влошава през юни


През юни 2013 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 0,7 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите. Това сочат публикуваните днес данни на НСИ. Единствено в промишлеността стопанската конюнктура бележи известно подобрение.

Промишленост
Съставният показател „бизнес климат в промишлеността” нараства с 2 пункта в сравнение с май, което се дължи на по-оптимистичните оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Анкетата регистрира известно подобрение на осигуреността на производството с поръчки както от страната, така и от чужбина, което обаче не е съпроводено с очаквания за увеличение на дейността на предприятията през следващите три месеца. Основните пречки за развитието на бизнеса в отрасъла остават несигурната икономическа среда и недостатъчното търсене от страната, посочени съответно от 56,5 и 46,3% от промишлените предприемачи. Относно продажните цени в бранша очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство
През юни съставният показател „бизнес климат в строителството” намалява с 1 пункта поради по-умерените очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По тяхно мнение настоящата строителна активност се подобрява в сравнение с предходния месец, но прогнозите им за следващите три месеца са по-резервирани. Несигурната икономическа среда остава основният фактор, затрудняващ в най-голяма степен дейността на предприятията, следван от финансовите проблеми, недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. По отношение на продажните цени по-голямата част от мениджърите предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно
Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно” спада с 5,3 пункта спрямо предходния месец, което се дължи на изместване на очакванията на търговците на дребно за бизнес състоянието на фирмите през следващите шест месеца от „по-добро” към запазване на „същото”. Относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца прогнозите им са по-резервирани. Най-сериозният фактор, затрудняващ дейността в сектора, продължава да бъде несигурната икономическа среда, чието негативно влияние нараства с 12,7 пункта. На заден план остават трудностите, свързани с недостатъчното търсене и конкуренцията в бранша. Относно продажните цени търговците на дребно не предвиждат увеличение през следващите три месеца.

Услуги
През юни съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите” се понижава с 1,2 пункта в сравнение с май поради влошените оценки на мениджърите за настоящото бизнес състояние на предприятията. Същевременно и мненията им по отношение на настоящото и очакваното търсене на услуги са по-резервирани. Несигурната икономическа среда остава основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса. На второ и трето място са „конкуренцията в бранша” и „недостатъчното търсене”, като в сравнение с предходния месец се забелязва засилване на отрицателното им влияние. По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на преобладаващата част от мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца. 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Създаването на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна открива нови бизнес перспективи
Очаква се Споразумението за свободна търговия между Украйна и ЕС да бъде подписано на срещата на върха на Източното партньорство – Вилнюс, ноември 2013 Още
Зам.-председателят на БТПП участва в заседание на Европалати в Брюксел
Представени бяха приоритетите на Литовското председателство на Съвета на ЕС Още
Покана за участие в информационна среща „Пътуване за бизнес и туризъм в Индонезия”
Ще бъде представена информация за изложението в Джакарта, като и за различни пакети за пътуване до гр. Джогджакарта /Централна Ява/ и остров Бали Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Стартира проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия
Пернишката търговско-промишлена палата е партньор по проекта Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта
Целта е да се насърчи младежката заетост, да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът леко се влошава през юни
Единствено в промишлеността стопанската конюнктура бележи известно подобрение Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Указание на НАП относно право на приспадане на данъчен кредит при доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Информация за Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
Регламентът за строителните продукти ще се прилага в своята цялост от 1 юли т.г. Още
Европейският потребителски център в помощ на бизнеса