Брой 124 (381), 28-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският потребителски център в помощ на бизнеса


Европейски потребителски центрове имат офиси в 27-те държави-членки на ЕС, както и в Исландия и Норвегия. В мрежата от Европейски потребителски центрове постъпват годишно около 30 000 жалби. 57% от тях са свързани с електронната търговия, а над  50% са разрешени по взаимно съгласие.

Европейският потребителски център България, като част от Мрежата от Европейски потребителски центрове, предлага:

  • На гражданите – физически лица:  безплатни съвети на потребителите; съдействие при подаване на жалби; осъществяване на връзка с търговците.
  • На компаниите – съвети, свързани с продаване на  стоки и услуги на потребители по интернет, така че да отговарят на законовите изисквания. Тези изисквания включват:

1. Общи изисквания на потребителското законодателство

• стоките или услугите трябва да отговарят на определени стандарти.

• описанието и информацията за стоката или услугата трябва да бъдат верни.

• ако стоката е дефектна, потребителите могат да изискат ремонт, замяна или възстановяване на цената в срок от 24 месеца от датата на покупката.

Освен общите изисквания се прилагат и специфични правила при търговия от разстояние, където Вие приемате  поръчки дистанционно от потребители (например от вашата интернет страница, или по електронна поща, телефон или факс).

2. Правила при продажба от разстояние

  • прилагат се при сделки между търговци и потребители
  • изисква се определена информация да бъде предоставена на потребителите преди сключване на договора
  • позволява се на потребителите да се отказват от поръчките в определен период от време и Вие сте задължени да ги информирате как да направят това
  • при онлайн продажбите „времето за размисъл” е основно изискване на потребителското законодателство. Директива 97/7/EО дава на потребителите най-малко 7 работни дни да се откажат от поръчката си без да посочват причина за това. Продължителността на този период е различен за отделните държави, като някои страни-членки дават 15 дни за това. Потребителят е задължен само да плати разходите за връщане на стоките. „Времето за размисъл” не се прилага за стоки, изработени по поръчка, бързо развалящи се продукти и настаняване, транспорт за определена дата.

3. Изисквания за информация

Процесът на поръчка и доставка трябва да бъде съпроводен с предоставяне на информация на потребителите относно:

  • името и адреса на доставчика
  • поръчаната стока
  • дължимите разходи за доставка
  • как да се откажат от поръчката.

4. Защита на личните данни

Търговците имат задължения да защитават данните на техните потребители. Трябва да имате Правила за ползване на сайта, ако събирате лични данни чрез формуляр за поръчка, формуляр за обратна връзка и други, използвайки бисквитки или други проследяващи средства, или чрез потребителското IP или електронен адрес.

За съдействие: Европейски потребителски център, www.ecc.bg, info@ecc.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Създаването на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна открива нови бизнес перспективи
Очаква се Споразумението за свободна търговия между Украйна и ЕС да бъде подписано на срещата на върха на Източното партньорство – Вилнюс, ноември 2013 Още
Зам.-председателят на БТПП участва в заседание на Европалати в Брюксел
Представени бяха приоритетите на Литовското председателство на Съвета на ЕС Още
Покана за участие в информационна среща „Пътуване за бизнес и туризъм в Индонезия”
Ще бъде представена информация за изложението в Джакарта, като и за различни пакети за пътуване до гр. Джогджакарта /Централна Ява/ и остров Бали Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Стартира проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия
Пернишката търговско-промишлена палата е партньор по проекта Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта
Целта е да се насърчи младежката заетост, да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът леко се влошава през юни
Единствено в промишлеността стопанската конюнктура бележи известно подобрение Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Указание на НАП относно право на приспадане на данъчен кредит при доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Информация за Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
Регламентът за строителните продукти ще се прилага в своята цялост от 1 юли т.г. Още
Европейският потребителски център в помощ на бизнеса