Брой 124 (381), 28-06-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Стартира проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия


Пернишката търговско-промишлена палата е партньор по стартиралия проект „Подготовка на реките за прилагане на опазващи околната среда източници на възобновяема енергия”. Водеща организация по проекта е Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски” (МГУ). Като партньори в него участват още Факултетът за защита на труда (Нишки университет - Сърбия) и Регионалният екологичен център за Централна и Източна Европа – клон България.

Пресконференцията за представяне на проекта бе открита от доц. д-р Стефка Приставова, зам.-ректор на МГУ, която информира за развитието и научните постижения на университета като база за разработване на новия проект.

Главният секретар на БТПП Васил Тодоров изрази подкрепата на Палатата по отношение на проекта и подчерта, че за да има успешен бизнес в условията на икономическа криза, трябва да има добро партньорство между бизнеса и научната общност. „Проектът играе ролята на тази връзка и очакваме да даде добри резултати и да помогне за икономическото развитие на фирмите от граничните райони България-Сърбия“ – допълни той.

Бойка Павлова, председател на Пернишката ТПП, подчерта че това е третият пореден проект на Палатата в рамките на програмата за трансгранично сътрудничество, което показва засилен интерес към този вид партньорство.

Основната цел на проекта е да насърчи и увеличи използването на възобновяеми енергийни източници чрез предоставяне на методическа и техническа подкрепа, които ще привлекат потенциални инвеститори в трансграничния регион. В процеса на изпълнение ще бъдат анализирани перспективни участъци на реките Нишава, Ерма и Струма, Власинско езеро и яз. Пчелина, като потенциални обекти в разработването на водноелектрически централи - от концептуалната идея до реализацията й.

НОВИНИ ОТ БТПП
Създаването на зона за свободна търговия между ЕС и Украйна открива нови бизнес перспективи
Очаква се Споразумението за свободна търговия между Украйна и ЕС да бъде подписано на срещата на върха на Източното партньорство – Вилнюс, ноември 2013 Още
Зам.-председателят на БТПП участва в заседание на Европалати в Брюксел
Представени бяха приоритетите на Литовското председателство на Съвета на ЕС Още
Покана за участие в информационна среща „Пътуване за бизнес и туризъм в Индонезия”
Ще бъде представена информация за изложението в Джакарта, като и за различни пакети за пътуване до гр. Джогджакарта /Централна Ява/ и остров Бали Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Стартира проект по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Сърбия
Пернишката търговско-промишлена палата е партньор по проекта Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ЗИД на Закона за насърчаване на заетостта
Целта е да се насърчи младежката заетост, да се осигури по-широк достъп на работодателите до участие в мерки за насърчаване на заетостта Още
БИЗНЕС СРЕДА
НСИ: Бизнес климатът леко се влошава през юни
Единствено в промишлеността стопанската конюнктура бележи известно подобрение Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Указание на НАП относно право на приспадане на данъчен кредит при доставки, свързани с договор за лизинг или отдаване под наем на лек автомобил
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Информация за Регламент (ЕС) № 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
Регламентът за строителните продукти ще се прилага в своята цялост от 1 юли т.г. Още
Европейският потребителски център в помощ на бизнеса