Брой 137 (2143), 20-07-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ

Позиция на EВРОПАЛАТИ относно новата стратегия за МСП


EВРОПАЛАТИ, Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати, приветства новата стратегия за МСП за устойчива и цифрова Европа, предназначена да създаде по-благоприятна регулаторна среда за малките и средни предприятия в Европа -  над 25 милиона фирми.

Стратегията си е поставила амбициозни цели, сред които: увеличаване на конкурентоспособността, просперитета, икономическия и технологичен суверенитет на Европа. Те могат да бъдат постигнати с всеобхватен, многопрофилен подход, който отговаря на нуждите на всички европейски МСП. ЕВРОПАЛАТИ, в своя  позиция  подчерта, че някои от мерките на стратегията се нуждаят от допълнително изясняване и оценка, за да постигнат предвидените цели.

Стратегията за МСП бе приета от Европейската комисия в средата на март, когато политиките за смекчаване на COVID-19 се прилагаха само в няколко държави-членки. Последвалият драстичен спад в икономическата активност фундаментално променя заложените в стратегията параметри.

През останалата част от парламентарния мандат 2019-24 г. европейската политика за МСП и индустриалната политика ще трябва да бъдат оформени и приложени през призмата на процеса на криза и възстановяване.

ЕВРОПАЛАТИ призовават политическите лидери за:

  • Участие в структуриран диалог с представителите на бизнеса, научните среди и гражданското общество относно начините за по-нататъшно ускоряване на цифровата и устойчива трансформация на Европа;
  • Извършване на преоценка на списъка с мерки, така че стратегията да се превърне в катализатор за промяна;
  • Повишаване на усилията за включване на подхода „мисли първо за малките“, насочен към МСП, при разработването и прилагането на политики на европейско, национално и регионално равнище;
  • Прилагане на координирана и иновативна стратегия, основана на конкретен подход за ясни, лесно приложими, разбираеми и подходящи мерки, в тясно сътрудничество с търговско-промишлените палати. Подкрепата за дружествата ще бъде от съществено значение за справяне с нуждите в дейността на всички сектори, като традиционните МСП ще се нуждаят от подкрепа повече от всякога, наред с по-иновативните.

Търговско-промишлените палати в Европа ще продължат да подпомагат успешното изпълнение на инициативите на стратегията - както на равнище ЕС, така и чрез съвместна работа с бизнеса и националните / регионалните власти.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Нови инициативи за активизиране контактите между български и белгийски фирми
Предстои посещение на делегация на високо ниво от област Валония през есента на т.г. Още
Проект ERIAS - примери за положителна интеграция на пазара на труда
Музикантът Aюбу Mбарази от Танзания харесва живота в София и дружелюбните хора Още
Нови членове на Палатата
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
Позиция на EВРОПАЛАТИ относно новата стратегия за МСП
Търговско-промишлените палати в Европа ще продължат да подпомагат успешното изпълнение на инициативите на стратегията Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Агенцията по заетостта започва консултации на бизнеса „Новите мерки по Ваша мярка”
Всичките 107 бюра по труда в страната ще отговарят на въпроси на работодателите Още
АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Прогноза на Euler Hermes: 21% ръст на фалитите в България през 2021 г.
Очакванията са същинският удар да се усети в междуфирмената задлъжнялост Още
ЕВРОЗОНА
ERM II – нова глава за България в ЕС
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Работодатели могат да участват в конкурс за финансиране на проекти по Национална програма за заетост на хора с увреждания
Краен срок за подаване на проекти: 17.30 часа на 17.08.2020 г. Още
ИНФОРМАЦИЯ ОТ СТИВ
Правила за произход на стоките, търгувани между Европейския съюз и Виетнам, съгласно Споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Виетнам
СТИВ-Хошимин Още