Брой 140 (397), 22-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция


Стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция на адрес: http://scf.cpc.bg/. На сайта може да бъде намерена пълна информация за проекта, новини,  както и всички материали от провежданите досега семинари. В рамките на специално създадена платформа членовете на организацията ще имат възможност да обменят информация и да провеждат обсъждания по различни казуси от областта на политиката на конкуренция.

Софийски форум по конкуренция е съвместна инициатива на българската Комисия за защита на конкуренцията и Конференцията на ООН за търговия и развитие (УНКТАД).

Форумът цели да задълбочи сътрудничеството и регионалните отношения на страните от Балканския регион, като по този начин постигне единно и непротиворечиво прилагане на правилата по конкуренция. Проектът има за задача да подпомогне страните от региона при приемането и прилагането на законодателството в областта на конкуренцията, както и да увеличи ползите за тези страни от добре функциониращите пазари.

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на закон за изменение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол
Палатата подкрепя предложения проект, осигуряващ съответствие с принципите на свобода на движението на капитали и свобода на установяване в рамките на ЕС Още
Покана за участие в срещи с търговско-икономически съветници
Заинтересованите български фирми могат да предоставят информационни материали, брошури, компактдискове и презентации Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес делегация до Ербил, Духок и Сюлеймания, Северноиракската кюрдска автономия
Хасковската търговско-промишлена палата, съвместно с Асоциацията за българо-кюрдистанско приятелство в Ербил, организира посещението в периода 8 - 12 септември 2013 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публично представяне на Споразумението за партньорство на Република България във връзка с прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.
Ще бъдат представени основните приоритети на страната ни, които ще се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОП „Конкурентоспособност“ предоставя допълнително над 16 млн. лева за развитие на приложните изследвания
Това ще даде възможност да се финансират проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Отписват задължения към държавата, възникнали преди 2008 г., с персонален код
Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност, може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция
В рамките на специално създадена платформа има възможност за обмен на информация и обсъждания по различни казуси от областта на политиката на конкуренция Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Обмитяване на пресни плодове и зеленчуци в ЕС
Според обстоятелствата за конкретната стока към определена дата е възможно заплащане на базово мито, допълнително мито и евентуално обезпечение Още