Брой 140 (397), 22-07-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Публично представяне на Споразумението за партньорство на Република България във връзка с прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.


На 23 юли 2013 г. от 14:00 часа в Зала „Роял", Шератон София Хотел Балкан ще се проведе публично представяне на Споразумението за партньорство на Република България във връзка с прилагането на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за програмен период 2014-2020 г.

На събитието ще бъдат представени основните приоритети на страната ни, които ще се финансират със средства от ЕСИФ.

Съгласно последните преговори по отношение на Многогодишната финансова рамка, за периода 2014-2020 г. очакванията са страната ни да получи над 9 милиарда евро от Европейските структурни и инвестиционни фондове, от които за Кохезионна политика се очаква средствата да са над 7 милиарда евро, като в тази сума са включени и средствата за Механизма за свързване на Европа, средствата за храна за нуждаещото се население и програмите за териториално сътрудничество. 

За участие в събитието са поканени представители на Президентството, Народното събрание, администрацията, регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2, национално представителните организации на работодателите, работниците и служителите, национално представителните организации на и за хора с увреждания, Национално сдружение на общините в Република България, академичната общност и неправителствени организации.

Програмата за събитието можете да намерите тук .

Информация за Споразумението за партньорство може да намерите тук .

НОВИНИ ОТ БТПП
Становище на БТПП относно проект на закон за изменение на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол
Палатата подкрепя предложения проект, осигуряващ съответствие с принципите на свобода на движението на капитали и свобода на установяване в рамките на ЕС Още
Покана за участие в срещи с търговско-икономически съветници
Заинтересованите български фирми могат да предоставят информационни материали, брошури, компактдискове и презентации Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Бизнес делегация до Ербил, Духок и Сюлеймания, Северноиракската кюрдска автономия
Хасковската търговско-промишлена палата, съвместно с Асоциацията за българо-кюрдистанско приятелство в Ербил, организира посещението в периода 8 - 12 септември 2013 г. Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Публично представяне на Споразумението за партньорство на Република България във връзка с прилагането на европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014-2020 г.
Ще бъдат представени основните приоритети на страната ни, които ще се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
ОП „Конкурентоспособност“ предоставя допълнително над 16 млн. лева за развитие на приложните изследвания
Това ще даде възможност да се финансират проектни предложения, които успешно са преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ОСИГУРОВКИ
Отписват задължения към държавата, възникнали преди 2008 г., с персонален код
Всеки, който има задължения с изтекла погасителна давност, може да поиска да ги отпише с подаването на писмено възражение пред НАП Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
Стартира официалната интернет страница на Софийски форум по конкуренция
В рамките на специално създадена платформа има възможност за обмен на информация и обсъждания по различни казуси от областта на политиката на конкуренция Още
МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ
Обмитяване на пресни плодове и зеленчуци в ЕС
Според обстоятелствата за конкретната стока към определена дата е възможно заплащане на базово мито, допълнително мито и евентуално обезпечение Още