Брой 50 (810), 16-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

КЗК направи оценка на текстове от Закона за управление на отпадъците


По искане на Сдружение „Българска асоциация по рециклиране” Комисията за защита на конкуренцията прие Становище относно съответствие с правилата на конкуренцията на разпоредби от Закона за управление на отпадъците.

В своето становище КЗК посочва три възможни модела за дейности с черни и цветни метали-площадки, на които домакинствата да предават разделно събрани отпадъци; площадки, на които освен събиране, може да се извършва и третиране на отпадъците; общински площадки, изграждани от кметовете.

КЗК препоръчва да се преразгледа закона в частта му, която предвижда събирането на банкова гаранция в полза на Министерството на околната среда и водите при откриване на площадки за третиране на отпадъци.

КЗК смята за целесъобразна още едно изменение на закона – да се даде възможност и за плащане в брой при сделки с черни и цветни метали с битов характер, когато отпадъците се предават от физически лица, като се предвиди определен лимит.

КЗК предлага да се преценят още един път санкционните норми в закона, като се предвидят ясни и непротиворечиви критерии, въз основа на които се определят санкциите за всеки конкретен случай.

Пълният текст на решението може да намерите на адрес http://reg.cpc.bg/Decision.aspx?DecID=300043182

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес форум в Белград с участието на президента Росен Плевнелиев
Интеграцията на Балканите се случва, да свържем и бизнесите в региона, призова президентът Още
Асоциация “Сенатор” ще обяви наградите в конкурса “Ръководител на годината”
Целта е поощряване на усилията за подобряване условията за труд и за повишаване на производителността Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Трансграничен тур в Ямбол - професия и пазар на труда
С участие на социални, образователни, публични институции, неправителствени организации от Ямбол и Бабаески, Турция Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни семинари в Пловдив и Русе на тема „Иновации и земеделие в Израел”
19 март в Пловдив; 20 март в Русе Още
Фирми могат да участват като работодатели в трудова борса за бежанци
20 март 2015 от 11:00 ч. в центъра за настаняване на ДАБ в София, Овча купел, ул. Мотевидео 21А Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Само за 2014 г. българската енергетика е загубила 231 млн. лв. от ангажимента на НЕК за задължително изкупуване на електроенергия от топлоелектрически и заводски централи
Основна цел на влезлите в сила промени в Закона за енергетиката е свиване на дефицита в Националната електрическа компания Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работещите българи са се увеличили незначително през 2014 г.
Общият брой на заетите е 48 на сто от населението (на 15 и повече години) Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира национална информационна кампания за новите оперативни програми 2014-2020 г.
Близо 600 различни събития ще се проведат в периода 16 март - 9 май 2015 г. на територията на всички общини в страната Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК направи оценка на текстове от Закона за управление на отпадъците
Комисията препоръчва да се преразгледа Закона в частта му, която предвижда събирането на банкова гаранция при откриване на площадки за третиране на отпадъци Още