Брой 50 (810), 16-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Трансграничен тур в Ямбол - професия и пазар на труда

В рамките на два дни, на 6 и 7 март, в Ямбол се проведе едно от първите по-мащабни събития по проекта “Ученето през целия живот - Мрежа за размяна на опит и социални услуги в професионално обучение, кариерното развитие на хората и пазара на труда“ по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция. Проектът се изпълнява от Ямболската търговско-промишлена палата, в качеството на водеща организация, в партньорство с Търговската борса в гр. Бабаески, област Къркларели, Турция.

В двудневното събитие участваха социални, образователни, публични институции, обслужващи пазара на труда, неправителствени организации и други обекти от  Ямбол и Бабаески. Събитието бе придружено и от семинар за повече от 80 представители от трансграничния регион Ямбол - Бабаески. Бяха представени новите тенденции в ученето през целия живот, целите на ЕС да създаде икономика, основана на знанието, добри практики от други страни от ЕС, както и път на кариерно развитие, основан на допълнително професионално обучение.

Проведоха се и B2B срещи за обмяна на опит и полезни практики. Потенциални партньори имаха възможност да обсъдят възможности за коопериране с цел подобряване качеството на предлаганите услуги и участие в други Европейски проекти.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес форум в Белград с участието на президента Росен Плевнелиев
Интеграцията на Балканите се случва, да свържем и бизнесите в региона, призова президентът Още
Асоциация “Сенатор” ще обяви наградите в конкурса “Ръководител на годината”
Целта е поощряване на усилията за подобряване условията за труд и за повишаване на производителността Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Трансграничен тур в Ямбол - професия и пазар на труда
С участие на социални, образователни, публични институции, неправителствени организации от Ямбол и Бабаески, Турция Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни семинари в Пловдив и Русе на тема „Иновации и земеделие в Израел”
19 март в Пловдив; 20 март в Русе Още
Фирми могат да участват като работодатели в трудова борса за бежанци
20 март 2015 от 11:00 ч. в центъра за настаняване на ДАБ в София, Овча купел, ул. Мотевидео 21А Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Само за 2014 г. българската енергетика е загубила 231 млн. лв. от ангажимента на НЕК за задължително изкупуване на електроенергия от топлоелектрически и заводски централи
Основна цел на влезлите в сила промени в Закона за енергетиката е свиване на дефицита в Националната електрическа компания Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работещите българи са се увеличили незначително през 2014 г.
Общият брой на заетите е 48 на сто от населението (на 15 и повече години) Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира национална информационна кампания за новите оперативни програми 2014-2020 г.
Близо 600 различни събития ще се проведат в периода 16 март - 9 май 2015 г. на територията на всички общини в страната Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК направи оценка на текстове от Закона за управление на отпадъците
Комисията препоръчва да се преразгледа Закона в частта му, която предвижда събирането на банкова гаранция при откриване на площадки за третиране на отпадъци Още