Брой 50 (810), 16-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Само за 2014 г. българската енергетика е загубила 231 млн. лв. от ангажимента на НЕК за задължително изкупуване на електроенергия от топлоелектрически и заводски централи


"Само за 2014 г. българската енергетика е загубила 231 млн. лв. от ангажимента на Националната електрическа компания за задължително изкупуване на електроенергия от топлоелектрически и заводски централи енергия". Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на пресконференция. В най-бедния региона на страната – Видин предстои да бъдат съкратени около 300 работника от "Видахим" АД. Като аргумент за тяхното освобождаване се посочват промените в Закона за енергетиката. Министър Петкова припомни, че основна цел на влезлите в сила промени е свиване на дефицита в Националната електрическа компания, който само 2014 г. е 644 млн. лв. Дефицитът в цялата система е повече от 3 млрд. лв.

Една от промените в ЗЕ е именно изваждането от микса на топлоелектрическите и заводски централи, които не произвеждат по високо ефективен и комбиниран начин. Случаят с Видахим е точно такъв – това е заводска централа, информира министър Петкова. По думите й още от 2002 година НЕК изкупува по преференциални цени, произведената от "Видахим" АД електроенергия. Само за периода от 2011 г. до 2013 г. общите приходи на Видахим са над 170 млн. лв., като 141 млн. лв. от тях са от изкупената от НЕК електроенергия. Към 31 декември 2013 г. приходите на дружеството са 54 млн. лв., от които 52 млн. лв. са от продажба на електроенергия. За 2013 г. разходите на предприятието за заплати на персонала са 4.5 млн. лв.

Цената, по която НЕК в момента изкупува електроенергия от "Видахим" АД е 140 лв./мегаватчас без ДДС, а я продава на регулирания пазар за 125 лв./мегаватчас. Тоест, НЕК реализира загуба в размер на 15 лв. за всеки мегаватчас. "Производството на електроенергия, трябва да е само съпътстваща, а не основна дейност за едно предприятие", категорична бе Петкова. По нейните думи промените в закона са правилният път за справяне с дефицита в енергийната система. "Mерките, които въвеждаме с промяната на закона ще свият дефицита с около 300-350 млн. лева на година. Не можем да допуснем българската енергетика да генерира повече дефицити", подчерта още тя.

Промените в Закона за енергетиката предвиждат НЕК да изкупува само произведената по високоефективен начин и то само до определената от КЕВР квота. Останалото количество може да се продава на свободния пазар.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес форум в Белград с участието на президента Росен Плевнелиев
Интеграцията на Балканите се случва, да свържем и бизнесите в региона, призова президентът Още
Асоциация “Сенатор” ще обяви наградите в конкурса “Ръководител на годината”
Целта е поощряване на усилията за подобряване условията за труд и за повишаване на производителността Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Трансграничен тур в Ямбол - професия и пазар на труда
С участие на социални, образователни, публични институции, неправителствени организации от Ямбол и Бабаески, Турция Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни семинари в Пловдив и Русе на тема „Иновации и земеделие в Израел”
19 март в Пловдив; 20 март в Русе Още
Фирми могат да участват като работодатели в трудова борса за бежанци
20 март 2015 от 11:00 ч. в центъра за настаняване на ДАБ в София, Овча купел, ул. Мотевидео 21А Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Само за 2014 г. българската енергетика е загубила 231 млн. лв. от ангажимента на НЕК за задължително изкупуване на електроенергия от топлоелектрически и заводски централи
Основна цел на влезлите в сила промени в Закона за енергетиката е свиване на дефицита в Националната електрическа компания Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работещите българи са се увеличили незначително през 2014 г.
Общият брой на заетите е 48 на сто от населението (на 15 и повече години) Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира национална информационна кампания за новите оперативни програми 2014-2020 г.
Близо 600 различни събития ще се проведат в периода 16 март - 9 май 2015 г. на територията на всички общини в страната Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК направи оценка на текстове от Закона за управление на отпадъците
Комисията препоръчва да се преразгледа Закона в частта му, която предвижда събирането на банкова гаранция при откриване на площадки за третиране на отпадъци Още