Брой 50 (810), 16-03-2015
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Работещите българи са се увеличили незначително през 2014 г.


През 2014 година заетите на възраст от 20 до 64 навършени години са се увеличили с 1.6 процентни пункта в сравнение с 2013 г. Това показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт (НСИ).

От данните се вижда, че повече мъже са успели да намерят работа за една година като те са се увеличили с 1.7 процентни пункта спрямо 2013 г. При жените ръстът по този показател е 1.3 процентни пункта. Така към края на 2014 г. заетите мъже в тази възрастова група са били 68.1 на сто от всички, а при жените процентът е 62.

Във възрастовата група 55-64 навършени години заетостта е била по-ниска - 50 на сто, но за година се е увеличила с 2.6 процентни пункта както при мъжете, така и при жените, като достига съответно 54.5 и 46 процента. 

Общият брой на заетите през 2014 г. е бил 2 981 400 души или 48 на сто от населението на 15 и повече навършени години.

Безработни през годината са били 384.5 хил., от които 221.4 хил. са мъже и 163.1 хил. - жени. Коефициентът на безработица (процентът на безработните от икономически активното население - бел. ред.) намалява с 1.5 процентни пункта в сравнение с 2013 г. и достига 11.4%, отчитат от НСИ.

Продължително безработни (от една или повече години) са 232.5 хил., или 60.5% от всички без работа. Обичайно процентът на трайно безработни при мъжете е по-висок - 7.7% от всички докато при жените той е 6 на сто.

НОВИНИ ОТ БТПП
Бизнес форум в Белград с участието на президента Росен Плевнелиев
Интеграцията на Балканите се случва, да свържем и бизнесите в региона, призова президентът Още
Асоциация “Сенатор” ще обяви наградите в конкурса “Ръководител на годината”
Целта е поощряване на усилията за подобряване условията за труд и за повишаване на производителността Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Трансграничен тур в Ямбол - професия и пазар на труда
С участие на социални, образователни, публични институции, неправителствени организации от Ямбол и Бабаески, Турция Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Информационни семинари в Пловдив и Русе на тема „Иновации и земеделие в Израел”
19 март в Пловдив; 20 март в Русе Още
Фирми могат да участват като работодатели в трудова борса за бежанци
20 март 2015 от 11:00 ч. в центъра за настаняване на ДАБ в София, Овча купел, ул. Мотевидео 21А Още
ЕНЕРГЕТИКА И ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Само за 2014 г. българската енергетика е загубила 231 млн. лв. от ангажимента на НЕК за задължително изкупуване на електроенергия от топлоелектрически и заводски централи
Основна цел на влезлите в сила промени в Закона за енергетиката е свиване на дефицита в Националната електрическа компания Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Работещите българи са се увеличили незначително през 2014 г.
Общият брой на заетите е 48 на сто от населението (на 15 и повече години) Още
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ
Стартира национална информационна кампания за новите оперативни програми 2014-2020 г.
Близо 600 различни събития ще се проведат в периода 16 март - 9 май 2015 г. на територията на всички общини в страната Още
ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА
КЗК направи оценка на текстове от Закона за управление на отпадъците
Комисията препоръчва да се преразгледа Закона в частта му, която предвижда събирането на банкова гаранция при откриване на площадки за третиране на отпадъци Още