Брой 191 (1949), 07-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

КОНКУРСИ

Покана за участие в конкурс по Програма BiodivERsA на тема „Биоразнообразие и климатични промени“


Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по Програма BiodivERsA на тема „Биоразнообразие и климатични промени“  BiodivClim (https://www.biodiversa.org/1587). 

Основните тематични направления за обявения конкурс включват:

  • Последици от изменението на климата върху биоразнообразието и приноса на природата за хората.
  • Изучаване на процесите за обратна връзка между климата и биоразнообразието.
  • Потенциал на природно базираните решения за смекчаване на последиците от климатичните изменения и адаптиране към климатичните промени.
  • Синергия между политиките за биоразнообразие, климат и други сходни сектори и ролята им като фактори за промяна.

Бюджетът от страна на Фонд „Научни изследвания“ за предстоящата конкурсна сесия е в размер на 450 000 лева за целия конкурс, като се предвижда да бъдат финансирани до 3 проекта с българско участие, с максимална сума за един проект до 150 000 лева и срок на изпълнение 3 години.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в първия етап от конкурса е 5 ноември 2019 г.

Пълният текст на поканата и информация за участие в конкурса ще намерите тук: https://www.fni.bg/?q=node/985

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Корейският борд за търговски арбитраж актуализират двустранното споразумение за сътрудничество
В отговор на новите икономически реалности в отношенията България – Корея Още
БТПП с нов проект за повишаване конкурентоспособността на МСП от сектора на агроиндустрията
Прилагане на съвременни стандарти за качество и модернизиране на производството Още
БГ Баркод: каталог за всички категории продукти
За бранда Grande Banditta най-много въведени продукти в седмицата 23 -27 септември Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Спортни инициативи за интегриране на маргинализирани етнокултурни общности в българското общество
Дискусионен форум в Стара Загора Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Изследване на ИПИ: Въпреки рекордното търсене на работна сила, част от младите не могат или не искат да участват на пазара на труда
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
КОНКУРСИ
Покана за участие в конкурс по Програма BiodivERsA на тема „Биоразнообразие и климатични промени“
Крайният срок за подаване на проектни предложения: 5 ноември 2019 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство