Брой 191 (1949), 07-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Спортни инициативи за интегриране на маргинализирани етнокултурни общности в българското общество
На 3 октомври Търговско-промишлена палата - Стара Загора бе домакин на дискусионен форум, организиран в рамките на проект „Спорт”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“. Основната цел на проведеното събитие бе публично обсъждане на разработения в рамките на проекта „Механизъм за спортни инициативи, насочен към интегрирането на маргинализираните етнокултурни общности в българското общество, с акцент върху ромите и мигрантите”. Темата предизвика голям интерес и активно участие на директори и учители, представители на НПО: „Етносвят България”, СНИ „Свят без граници”, Фондация „Дон Боско България”, Фондация „Истински хоризонти”, Фондация „Мисия Криле”, треньори на спортни клубове, служители на общината и РУО „Стара Загора” и др.

По време на форума д-р Камелия Петкова от ИИОЗ - БАН и Васил Чобанов от БТПП запознаха аудиторията с някои основни резултати от проведените в рамките на проекта серия социологически количествени и качествени изследвания, проведени сред 817 фирми, сред 408 граждани от градовете София, Пловдив, Варна, Благоевград, Враца, Плевен, Габрово, Разград, Ямбол.

Отчетени бяха съществуващите предизвикателства пред спортните клубове и училищата по въпросите свързани с възможността ромски деца/ младежи и мигранти да бъдат успешно интернирани в българското общество чрез спорт. По време на форума бяха дискутирани основните тенденции, приоритети и насоки за действия, с оглед превръщането на спорта като стимулатор, съдействащ за неутрализиране на различия между етносите, за създаването на приятелства и за възпитаването на различните етноси в дух на уважение един към друг.

С активното съдействие на Олег Стоилов, председател на Търговско-промишлена палата-  Стара Загора, участниците във форума дадоха предложения и се обединиха около идеята, че спортът би могъл да способства за интеграцията на ромите и мигрантите в българското общество, но е нужно да се работи по-активно в няколко основни направления: от една страна нужно е да бъде осъществен един по-ефективен диалог между училищата, спортните клубове и неправителствени организации, работещи по проблемите на целевите групи, с цел постигане на едни по-видими резултати.

Споделена беше идея да се работи по-активно с ромските семейства, с оглед осъзнаване на възможностите, които спортът предлага за развитието на техните деца. В хода на дискусията участниците се обединиха и около идеята да се стимулира по-активно изграждането на спортни центрове и инфраструктура не само в кварталите с преобладаващо ромско население, но и в училищата, с цел мотивиране на талантливи ромски деца за активни занимания със спорт.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Корейският борд за търговски арбитраж актуализират двустранното споразумение за сътрудничество
В отговор на новите икономически реалности в отношенията България – Корея Още
БТПП с нов проект за повишаване конкурентоспособността на МСП от сектора на агроиндустрията
Прилагане на съвременни стандарти за качество и модернизиране на производството Още
БГ Баркод: каталог за всички категории продукти
За бранда Grande Banditta най-много въведени продукти в седмицата 23 -27 септември Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Спортни инициативи за интегриране на маргинализирани етнокултурни общности в българското общество
Дискусионен форум в Стара Загора Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Изследване на ИПИ: Въпреки рекордното търсене на работна сила, част от младите не могат или не искат да участват на пазара на труда
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
КОНКУРСИ
Покана за участие в конкурс по Програма BiodivERsA на тема „Биоразнообразие и климатични промени“
Крайният срок за подаване на проектни предложения: 5 ноември 2019 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство