Брой 191 (1949), 07-10-2019
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ

Оферти за бизнес партньорство

Дирекция „Международно сътрудничество“ при БТПП

тел.: 02/8117 421, факс: 02/ 987 32 09

e-mailirelations@bcci.bg

 

07.10.19.01 BC РУМЪНИЯ
Компания от Румъния предлага дългосрочно сътрудничество на български фирми в областта на агробизнеса или големи земеделски кооперации от България. Компанията е водещият румънски производител на биологични селскостопански продукти. Между 2000 и 2010 г. фирмата работи като вносител и дистрибутор на висококачествени земеделски продукти от западните пазари в Румъния. През 2010 г. насочва вниманието си и започва да внася висококачествените биологични продукти, в т.ч. органични торове, от Испания, САЩ и Германия и ги разпространява на местни фермери. През 2015 г. компанията стартира собствено производство на торове, което постоянно нараства през годините. От август 2018 г. фирмата започва да прави износ за  европейския пазар, като представя всичките си продукти под формата на ефервесцентни таблетки. Чрез замяна на класическите течни или прахообразни продукти, използвани в селското стопанство с таблетки, компанията премахва напълно риска от ферментация при високи температури, удължава срока на годност на продукта до 5 години, както и значително намалява необходимостта от съхранение и пространство за транспортиране, като по този начин предлага нов етап в развитието на биологичното земеделие. Към момента предлаганите продукти си продават на румънския, френския и испанския пазар. Планира се по-нататъшно разширяване на иновативния продукт на Norofert. В момента Norofert притежава приблизително 30% от местния пазар на суровини за биологично земеделие. Компанията Norofert Group предлага сътрудничество с български фирми за внос и дистрибуция. Каталог на компанията тук.
За контакти:
Mr. Cristian VASILE
Chief of Business Development Officer
Norofert Group
Radu Voda 17, Bucharest, Romania
Tel.: +40 (785) 087 780; +40 (761) 766 377
E-mail: cristi.vasile@norofert.ro ; office@norofert.ro
URL: www.norofert.ro

 

07.10.19.02 BC ЕГИПЕТ
Компания от Египет е производител и износител на мрамор и гранит. Фирмата търси контакти с български фирми, заинтересовани от внос на мрамор и гранит в България. Има е-mail, URL.

 

07.10.19.03 BC РУСИЯ
Руската компания ООО „АГРО“ (www.agrokem.ru) е заинтересувана от сътрудничество с български партньори. Фирмата е производител на селскостопанска техника (инвентар – брани, дискови брани и сеялки). За повече информация и предоставяне на презентационни материали може да се обърнете към Секретариата на Българо-руската ТПП.
За контакти:
Секретариат
Българо-руска търговско-промишлена палата
1113 София, ул. „Никола Мирчев“ № 35
Тел./факс: +359 2 963 33 48
Е-mail: office@brcci.net
URL: www.brcci.net

 

07.10.19.04 BC ТУРЦИЯ
Турска компания, производител на висококачествени продукти, търси контакти с български вносители и дистрибутори. Фирмата произвежда продукти от отраслите строителство, селско стопанство и химическа промишленост. Предлага дългосрочно сътрудничество на български вносители. Има е-mail, URL.

 

07.10.19.05 BC ИНДИЯ
Мултинационална индийска компания проявява инвестиционен интерес към България. Фирмата желае да си партнира с компании за строителство на пътища, тунели и мостове.
За контакти:
India
Adani Group
Mr. Rohit Garg
Tel.: +91-97807-50733
E-mail: Rohit.Garg@adani.com

------------------------------

Пълният текст на желаната от Вас оферта и контактните данни на фирмата може да получите след заплащане на 20 лв. с ДДС - в брой на касата на БТПП на адрес гр. София, ул. Искър 9, или с платежен документ по IBANBG25 UNCR 7630 1000 3081 19 БУЛБАНК
За контакти: тел. (02) 8117 421, факс (02) 987 32 09, e-mailirelations@bcci.bg

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП и Корейският борд за търговски арбитраж актуализират двустранното споразумение за сътрудничество
В отговор на новите икономически реалности в отношенията България – Корея Още
БТПП с нов проект за повишаване конкурентоспособността на МСП от сектора на агроиндустрията
Прилагане на съвременни стандарти за качество и модернизиране на производството Още
БГ Баркод: каталог за всички категории продукти
За бранда Grande Banditta най-много въведени продукти в седмицата 23 -27 септември Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Спортни инициативи за интегриране на маргинализирани етнокултурни общности в българското общество
Дискусионен форум в Стара Загора Още
ПАЗАР НА ТРУДА
Изследване на ИПИ: Въпреки рекордното търсене на работна сила, част от младите не могат или не искат да участват на пазара на труда
Автор: Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
КОНКУРСИ
Покана за участие в конкурс по Програма BiodivERsA на тема „Биоразнообразие и климатични промени“
Крайният срок за подаване на проектни предложения: 5 ноември 2019 г. Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство