Брой 231 (236), 27-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

България потвърди кандидатурата си за членство в ОИСР


България потвърди желанието си за пълноправно членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Писмото беше връчено от посланика на Република България във Франция Марин Райков на Генералния секретар на ОИСР Анхел Гурия, който  отбеляза, че присъединяването към организацията не е еднократно действие, а процес. Това означава страна ни да задълбочи връзките си със структурите на ОИСР и да извлече полза от съвместната работа.

ОИСР е официално  създадена на 30 септември 1961 г. Основната й задача е изграждането на силни икономики в страните-членки, подобряване на ефективността, стимулирането на пазарните отношения, развитие на свободната търговия и принос към развитието на индустриализираните и развиващите се страни. Организацията осигурява форум на правителствата да дискутират, развиват и усъвършенстват икономическата и социалната си политики, да намират отговори на общи проблеми и да координират вътрешната и международната политика в определени области.

Членството на България в организацията ще повиши доверието в българската икономика от страна на международните финансови среди и инвеститори. То ще засили също ролята на България в региона на Югоизточна Европа като призната икономика, която участва активно във формирането на политиките и прилагането на добрите практики на регионално равнище.

България има успешен опит в сътрудничеството с ОИСР посредством тематичните програми, чието начало е поставено в ранния етап на прехода. Страната ни участва като пълноправен член или със статут на наблюдател в редица работни групи и комитети на организацията. През 2007 г. България подаде молба за членство в ОИСР и през последните 5 години показа твърд политически ангажимент да изпълни задълженията си като страна-членка на ЕС и да прилага стандартите на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Връчиха наградите на фирми-участници в „Произведено в България“
Със Златен и Сребърен лъв бяха отличени 8 изложители Още
БТПП представи новата услуга „Безплатна консултация”
Целта е превантивно да се подпомагат участниците в трудовия пазар, да се постигне ограничаване на неформалната икономика Още
Среща на регионалните експерти на БТПП
Запазете си място в серията безплатни обучения за екологични услуги през 2013 г.
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Правилник на Фонд "Научни изследвания"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия усъвършенства EURES — мрежата за професионална мобилност
Целта е повишаване на мобилността на работещите към други държави членки и прокарване пътя към истински европейски пазар на труда Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България потвърди кандидатурата си за членство в ОИСР
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Eкспертна конференция "Правни проблеми на строителното предприемачество"
Бизнес форум в Киев на тема "Развитие на малките и средните предприятия в страните от ЦЕИ"