Брой 231 (236), 27-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ БТПП

Среща на регионалните експерти на БТПП


Двудневен семинар за експертите на БТПП с месторабота в регионалните търговско-промишлени палати се проведе в София.

Безопасните и здравословни условия на труд бе една от темите на обучението. Представени бяха най-новите стандарти и изисквания в тази област. Демонстрирани бяха добри практики при интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа като елемент на цялостната бизнес политика на предприятията, както и основни подходи за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност. Целта е регионалните експерти да получат съответните знания и да ги приложат при обслужване на фирмите, които търсят услугите на Палатата.

На срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с дейността на БТПП и мерки за оптимизиране и усъвършенстване на работата.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Връчиха наградите на фирми-участници в „Произведено в България“
Със Златен и Сребърен лъв бяха отличени 8 изложители Още
БТПП представи новата услуга „Безплатна консултация”
Целта е превантивно да се подпомагат участниците в трудовия пазар, да се постигне ограничаване на неформалната икономика Още
Среща на регионалните експерти на БТПП
Запазете си място в серията безплатни обучения за екологични услуги през 2013 г.
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Правилник на Фонд "Научни изследвания"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия усъвършенства EURES — мрежата за професионална мобилност
Целта е повишаване на мобилността на работещите към други държави членки и прокарване пътя към истински европейски пазар на труда Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България потвърди кандидатурата си за членство в ОИСР
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Eкспертна конференция "Правни проблеми на строителното предприемачество"
Бизнес форум в Киев на тема "Развитие на малките и средните предприятия в страните от ЦЕИ"