Брой 231 (236), 27-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ

Eкспертна конференция "Правни проблеми на строителното предприемачество"


Съюзът на юристите в България организира експертна конференция на тема "ПРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА СТРОИТЕЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО" с подкрепата и участието на Президента на Р България, която ще се проведе на 30 ноември 2012 г. от 09.30 ч. в салона на СЮБ, София, ул. Пиротска, 7.

Сред съорганизаторите е и Българската предприемаческа камара в строителството и Камарата на строителите в България – членове на БТПП.

Теми на конференцията:

1.   Предварителен договор за продажба на недвижим имот и строителство:

а)   правен характер - едно или две правоотношения- предварителен договор за продажба на недвижим имот и договор за изработка;

б)   вписване на предварителния договор за продажба на недвижим имот и строителство.

2.   Строителен предприемач:

а)   необходимост от легална дефиниция;

б)   необходимост от лицензионен режим;

в)   застраховка на предварителния договор за продажба на недвижим имот;

г)   създаване на гаранционен фонд;

д)   нормативна уредба за завършване на строежи при невъзможност на строителния предприемач.

3.   Критерии за определяне неизпълнението на предварителния договор за продажба на недвижим имот и строителство като измама или като нормален търговски риск.

4.   Контрол от страна на банките - необходимост от нормативна уредба, както по отношение на кредитите, така по отношение на средствата, постъпващи от продажби.

5.   Вещно правни проблеми на проектирането

  • Проблеми на ценообразуването при определянето на идеалните части от общите части в сградата.                 
  • Необходимост от правна регламентация на паркоместата.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Връчиха наградите на фирми-участници в „Произведено в България“
Със Златен и Сребърен лъв бяха отличени 8 изложители Още
БТПП представи новата услуга „Безплатна консултация”
Целта е превантивно да се подпомагат участниците в трудовия пазар, да се постигне ограничаване на неформалната икономика Още
Среща на регионалните експерти на БТПП
Запазете си място в серията безплатни обучения за екологични услуги през 2013 г.
ЗАКОНОПРОЕКТИ
Проект на Правилник на Фонд "Научни изследвания"
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейската комисия усъвършенства EURES — мрежата за професионална мобилност
Целта е повишаване на мобилността на работещите към други държави членки и прокарване пътя към истински европейски пазар на труда Още
МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
България потвърди кандидатурата си за членство в ОИСР
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Eкспертна конференция "Правни проблеми на строителното предприемачество"
Бизнес форум в Киев на тема "Развитие на малките и средните предприятия в страните от ЦЕИ"