Брой 96 (2102), 21-05-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС

Насоки на СЗО и МТК за защита на корпоративни партньори, доставчици и клиенти


Световната здравна организация /СЗО/ търси подкрепата на търговско-промишлените палати по света чрез Международната търговска камара за разпространението на документ, очертаващ ключовите действия, които бизнесът може да предприеме, за да помогне незабавно и осезаемо СЗО в борбата срещу COVID-19.

В обръщение на Джон Дентън, генерален секретар на МТК, се представят насоките на СЗО за това как предприятията могат да защитят партньорите, доставчиците и клиентите си, как да запазят бизнеса и служителите си. СЗО и МТК съветват компаниите, предоставяйки богата и добре структурирана информация. Освен това, приканват бизнеса да бъде съпричастен към дейността на СЗО чрез финансов принос.

Наскоро МТК и СЗО проведоха проучване, което даде критична представа за различните начини, по които бизнесът е реагирал на COVID-19. Очаквайте резултатите от проучването и представяне на разработени от двете организации политики в тази насока.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Онлайн събитие „Търговско-икономическите отношения между България и Азербайджан“
Инициатива на БТПП и Посолството на Азербайджан в София Още
Втора онлайн дискусия за участниците в обучението по проект DiVET
Във фокуса - рекламиране и осъществяване на продажби на водещи платформи за електронна търговия Още
Важно за производителите на медицински изделия!
Основни насоки за изискванията на Регламентите и как стандартите GS1 покриват тези изисквания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски семестър — пролетен пакет: препоръки за координирани ответни действия по отношение на пандемията от коронавирус
От фермата до трапезата: Стратегията може да бъде успешна само ако бъде чут гласът на фермерите
Aмбициозен проект за по-издръжлива и устойчива хранителна верига Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правен преглед на приетите изменения на Закона за здравето от 13 май 2020 г.
Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Необходима е здрава икономическа основа, върху която да се надгражда
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Насоки на СЗО и МТК за защита на корпоративни партньори, доставчици и клиенти
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство