Брой 96 (2102), 21-05-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

От фермата до трапезата: Стратегията може да бъде успешна само ако бъде чут гласът на фермерите


Стратегията “От фермата до трапезата” трябва да се основава на изводите от кризата с COVID-19 и да даде на земеделските производители необходимата подкрепа, за да гарантират продоволствената сигурност в целия ЕС.

В своята първа реакция на стратегията „От фермата до трапезата“, представена днес от Европейската комисия, председателят на комисията на ЕП по земеделие (AGRI) Норберт Линс (ЕНП, Германия) заяви:

„Стратегията „От фермата до трапезата“ е твърде амбициозен проект за една все по-издръжлива и устойчива хранителна верига. Това е от съществено значение, но най-големият ни приоритет винаги е бил и ще бъде дългосрочната гаранция за здравословни, безопасни, доброкачествени и достъпни хранителни доставки за гражданите на ЕС."

„Кризата с COVID-19 показва колко важен е хранителният сектор в ЕС за осигуряването на продоволствени доставки и комисията по земеделие ще работи усилено за подобряване на предложената стратегия, като включи изводите от кризата.“

Осигуряване на баланс между фермата и трапезата

„Стратегията „От фермата до трапезата“ може да бъде успешна само ако има баланс между „Фермата“ и „Трапезата“. Очевидното отсъствие на комисаря по земеделието на днешната пресконференция на Европейската комисия не ни дава много надежда, че стратегията има за цел да постигне подобен баланс“, каза г-н Линс.

„Гласовете на земеделските производители трябва да бъдат чути, защото без тях тази стратегия никога няма да сработи. Но ние също така трябва да сме сигурни, че всички заинтересовани страни, не само селскостопанската общност, са еднакво ангажирани, като поемат еквивалентен дял от отговорностите. Трябва да отдадем на нашите земеделските производители уважението и подкрепата, които заслужават, затова че пълнят трапезите ни всеки ден и не трябва да ги претоварваме с непропорционални изисквания“, допълни председателят на комисията по земеделие.

„За да се гарантира, че Парламентът реагира на новата стратегия със силен и последователен единен глас, комисията по земеделие предложи да изготви доклад по собствена инициатива съвместно с комисията на ЕП по околна среда. С нетърпение очаквам ползотворното сътрудничество с моя колега Паскал Канфeн и разчитам на неговата подкрепа “, добави той.

Избягване на закъсненията в реформата на ОСП

„Европейската комисия прие днес също така нова стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030г. Тук комисията по земеделие ще се съсредоточи върху органичната земя и промените при обработваемата земя, както и върху указанията за горската стратегия. Ще се постараем да гарантираме, че решенията по тези въпроси се вземат със съгласието на земеделските производители, а не срещу тях“, каза г-н Линс.

„Целият пакет, приет днес от Европейската комисия - стратегията „От фермата до трапезата”, новата стратегия за биологичното разнообразие и анализът на връзките между реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) и Зеления пакт, са тясно свързани с текущите преговори за реформа на Общата селскостопанска политика. Ето защо призовавам всички участващи да не смесват стратегиите и да отпаднат всички опити за забавяне на преговорите по ОСП поради тези нови инициативи. Нашите фермери се нуждаят от яснота относно бъдещите правила на ОСП и сигурност при планирането на дейностите си и ние им дължим това“, добави той.

Допълнителна информация

По време на дебата с еврокомисаря Стела Кириaкиду на 11 май евродепутатите подчертаха, че екологичната устойчивост на земеделието трябва да върви ръка за ръка с икономическата, така че продоволствената сигурност да продължи да бъде гарантирана. Те подчертаха, че стратегията „От фермата до трапезата“ не трябва да подкопава способността на фермерите да произвеждат качествена, но достъпна храна за всички в ЕС.

На 7 май 2020 г. комисията AGRI обсъди с изпълнителния заместник председател на Европейската комисия Франс Тимерманс начините за подпомагане на земеделските стопани при възстановяването след кризата с COVID-19 и как да стане земеделието в ЕС по-устойчиво в дългосрочен план. По време на дебата евродепутатите настояха ЕС да се съсредоточи предимно върху осигуряването на продоволствена сигурност за всички, като същевременно насърчава устойчивостта на околната среда.

Одобряването от Европейската комисия на стратегията „От фермата до трапезата “ и новата стратегия за биологичното разнообразие първоначално беше планирано за края на м. март. Поради разпространението на пандемията от COVID-19 представянето и на двете стратегии беше отлагано няколко пъти.

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Онлайн събитие „Търговско-икономическите отношения между България и Азербайджан“
Инициатива на БТПП и Посолството на Азербайджан в София Още
Втора онлайн дискусия за участниците в обучението по проект DiVET
Във фокуса - рекламиране и осъществяване на продажби на водещи платформи за електронна търговия Още
Важно за производителите на медицински изделия!
Основни насоки за изискванията на Регламентите и как стандартите GS1 покриват тези изисквания Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски семестър — пролетен пакет: препоръки за координирани ответни действия по отношение на пандемията от коронавирус
От фермата до трапезата: Стратегията може да бъде успешна само ако бъде чут гласът на фермерите
Aмбициозен проект за по-издръжлива и устойчива хранителна верига Още
НОВА НОРМАТИВНА УРЕДБА
Правен преглед на приетите изменения на Закона за здравето от 13 май 2020 г.
Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Необходима е здрава икономическа основа, върху която да се надгражда
Автор: Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика Още
БИЗНЕС И КОРОНАВИРУС
Насоки на СЗО и МТК за защита на корпоративни партньори, доставчици и клиенти
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ
Оферти за бизнес партньорство