Брой 218 (223), 08-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ФИНАНСИ И КРЕДИТ

Промените в Закона за потребителския кредит осигуряват по-добра защита на кредитополучателите


Парламентът прие окончателно промените в Закона за потребителския кредит, които въвеждат в българското законодателство изискванията на Директива 2011/90/ЕС.

С измененията се актуализират седем от съществуващите допускания за изчисляване на годишния процент на разходите и се въвеждат нови три. Използваните допускания служат за определяне на някои елементи, включени в общия размер на кредита, но неизвестни или с възможност да бъдат променени в момента на изчисляване на годишния процент на разходите. Така например, когато договорът за потребителски кредит е с неопределен срок, за определянето на годишния процент на разходите се счита, че срокът е едногодишен.

Промените правят сравними условията за потребителски кредити в целия ЕС, защото изчисляването на годишния процент на разходите ще се извършва по един и същи начин на територията на цялата Общност. Това улеснява и кредиторите при техните изчисления, които ще бъдат аналогични във всички държави от ЕС.

Направените промени в Закона за потребителския кредит ще допринесат за повишаване на прозрачността при изчисляването на годишния процент на разходите за потребителски кредити и по-добра защита на потребителите.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-узбекски бизнес форум ще се проведе в БТПП
Съществува двустранен интерес в хранително-вкусовата, фармацевтичната, леката и нефтохимическата промишленост.... Още
“Integrated Micro Electronics” има планове да разшири дейността си у нас
Компанията е собственик на „ЕПИК електроник асембли” ЕООД в Благоевград Още
Китайска компания желае да стане представител на български производители
Покана за участие в Трети регионален бизнес форум Турция – Гърция – България
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Преференциални цени за сертификация по БДС EN 15038:2006
Стандартът е за доставчици на преводачески услуги Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Есенните прогнози на ЕК потвърждават тенденцията за покачване на икономическия растеж на България
Очакванията са за растеж на БВП от 0,8% през тази, 1,4% през 2013 г. и 2% през 2014 г. Още
ИПИ представи изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2012”
Само 3-4 области в България са в добро състояние Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Промените в Закона за потребителския кредит осигуряват по-добра защита на кредитополучателите
Парламентът прие окончателно промените в Закона за потребителския кредит Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага значително намаляване на емисиите на флуорсъдържащи газове, предизвикващи затопляне на климата
Флуорсъдържащите парникови газове обикновено се използват в хладилни и климатични инсталации… Още