Брой 218 (223), 08-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕК предлага значително намаляване на емисиите на флуорсъдържащи газове, предизвикващи затопляне на климата


На 7 ноември Европейската комисия предприе важна стъпка към дългосрочните цели, свързани с изменението на климата, като представи предложение за значително намаляване на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове. Емисиите на флуорсъдържащи газове, чийто парников ефект е до 23 000 пъти по-интензивен от този на въглеродния диоксид, са се увеличили с 60 % от 1990 г. насам, докато тези на всички други парникови газове са намалели. Предложеният регламент има за цел да намали до 2030 г. емисиите на флуорсъдържащи газове с две трети спрямо днешните нива. С него също така се забранява използването на флуорсъдържащи газове в някои новозакупени уреди, като хладилниците за бита, за които са на разположение жизнеспособни алтернативи, по-благоприятни за климата.

Флуорсъдържащите парникови газове обикновено се използват в хладилни и климатични инсталации, както и в областта на електрообзавеждането, изолационните пеноматериали, аерозолните флакони и пожарогасителите. Те биват изпускани в атмосферата от производствените предприятия, от уредите, в които се използват, и също така от изхвърлени уреди от този вид.

С предложението се въвежда мярка за поетапно намаляване, която от 2015 г. ограничава общото количество на най-значимата група на флуорсъдържащите парникови газове — ненапълно флуорираните въглеводороди (HFC) — които могат да бъдат продавани в ЕС, и до 2030 г. то се намалява на стъпки до една пета от днешните продажби. Тази мярка ще се основава на успешното поетапно изваждане от употреба на веществата, разрушаващи озоновия слой, което в ЕС беше постигнато 10 години по-рано от графика, одобрен на международно равнище.

Повече за предложението  ТУК

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-узбекски бизнес форум ще се проведе в БТПП
Съществува двустранен интерес в хранително-вкусовата, фармацевтичната, леката и нефтохимическата промишленост.... Още
“Integrated Micro Electronics” има планове да разшири дейността си у нас
Компанията е собственик на „ЕПИК електроник асембли” ЕООД в Благоевград Още
Китайска компания желае да стане представител на български производители
Покана за участие в Трети регионален бизнес форум Турция – Гърция – България
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Преференциални цени за сертификация по БДС EN 15038:2006
Стандартът е за доставчици на преводачески услуги Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Есенните прогнози на ЕК потвърждават тенденцията за покачване на икономическия растеж на България
Очакванията са за растеж на БВП от 0,8% през тази, 1,4% през 2013 г. и 2% през 2014 г. Още
ИПИ представи изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2012”
Само 3-4 области в България са в добро състояние Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Промените в Закона за потребителския кредит осигуряват по-добра защита на кредитополучателите
Парламентът прие окончателно промените в Закона за потребителския кредит Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага значително намаляване на емисиите на флуорсъдържащи газове, предизвикващи затопляне на климата
Флуорсъдържащите парникови газове обикновено се използват в хладилни и климатични инсталации… Още