Брой 218 (223), 08-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

ИПИ представи изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2012”


Столицата е най-богатата област със стандарт на живот в пъти по-висок от другите и въпреки това по много показатели тя не е най-доброто място за живеене. В същото време най-зле работещите икономики са тези на областите Разград и Силистра, а обещаващи тенденции за развитие има в Русе и Враца.

Това са част от констатациите на Института за пазарна икономика, който съвместно с "МайкроСтат Аналитикс" представи днес социално-икономическото състояние и развитие на областите на базата на 57 показателя, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, бизнес среда, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда. София-град и Габрово са отделени в самостоятелни групи (клъстери). В проучването "Регионални профили: показатели за развитие 2012" са включени и резултатите от допитване до бизнеса и до жителите на съответните области.

София град: Най-много работа и най-висока корупция

Очаквано столицата привлича хора от други части на страната с високите доходи и относително стабилния си пазар на труда. В същото време градът е назад в класацията по критериите равнище на престъпност и корупция. Столицата дава сериозни възможности за бизнес както от гледна точка на мащаба на пазара, така и заради квалификацията на работната сила и концентрацията на население в трудоспособна възраст. Въпреки това по отношение на бизнес средата София не просто изостава спрямо останалите области, а е на опашката заедно с област Перник, показват данните от анализа. В него се посочва още, че местните данъци и такси са значителни, оценките за работата на администрацията са ниски, а бизнесът оценява корупцията като висока. 

Област на контрастите: Габрово

Габрово получава няколко много добри оценки – за бизнес среда, здравеопазване и качество на околната среда. Ставките на включените в изследването местни данъци и такси са относително ниски, бизнесът не смята, че има висока корупция, а работата на администрацията се възприема като сравнително успешна. Има осигурен добър достъп до болници, изградени са много пречиствателни станции, това е областта с най-много селища с канализация.

Областта е сред водещите икономики в страната (веднага след столицата и Варна), но темповете ѝ на развитие през последните години са най-негативните за цялата страна, показва анализът. Безработица се увеличава по-бързо отколкото в други части на страната, с най-бързите за страната темпове се влошава демографската ситуация. Намалява броят на хората с висше образование. Областта обаче към края на 2011 г. успява да отчете най-добро усвояване на европейски средства.

Най-добре се прави бизнес в Стара Загора и Търговище

Макар че в двете области условията за правене за бизнес са най-добри в страната, по някои от изследваните позатели те са на последно място. И на двете територии безработицата спада по-бързо от други части на страната, а доходът на лице от домакинството за област Стара Загора конкретно расте близо шест пъти по-бързо от нарастването за страната.

От друга страна тенденциите в развитието на околната среда са едни от най-негативните. Същото се отнася и за развитието на социалната среда - двете области са сред последните в страната. Развитието на инфраструктурата също е в негативна посока. Равнището на бедност се увеличава средногодишно и в двете области, докато за страната то остава на относително постоянно ниво.

Най-тежка демографска ситуация, най-добра инфраструктура: Видин и Смолян

Област Видин е с най-лошата демографска ситуация и е с най-слабата икономика в страната. Тя е с най-силно изразени негативни тенденции в Смолян. И двете области се отличават с много слаба заетост на населението.

В същото време тези области са с най-динамичното развитие на инфраструктурата веднага след първенеца по този критерий - област Габрово. Водещо място имат и в състоянието и развитието на образованието. Областите са в челната класация и по развитие на здравеопазването.

Развитие в посока надолу: Разград и Силистра

Двете области се отличават едновременно със силно негативно развитие на демографските процеси и със силно влошени икономики. Те са с едни от най-ниските стойности за БВП на човек от населението (само област Силистра е с два пъти по-нисък БВП на човек от този на страната). Идентично е и състоянието на образованието в региона. В контраст с това е започналото подобряване в здравеопазването, въпреки все още тежкото му състояние.

Обещаващи тенденции: Враца, Русе, София

В тези три области се наблюдава най-интензивното икономическо развитие. Враца показва положително развитие в почти всички икономически показатели, а Русе е с най-интензивно намаляваща безработица. Област София се отличава с увеличение от близо четири пъти в рентабилността на продажбите спрямо 13.6 процентното намаление за страната като цяло. Клъстерът е и един от водещите в развитието на образованието.

Анализът показва още, че областите с категорично лошо социално-икономическо състояние са Велико Търново, Ловеч, Пазарджик, Перник, Сливен, Хасково, Шумен и Ямбол.

От ИПИ заключават, че за не повече от 3-4 области в България може да се констатира, че са в относително добро състояние и с не така ясно изразени негативни тенденции на развитие.

Препоръките на икономистите:

  • Една политика не може да има едни и същи ефекти за всички области, т.е. необходима е значително по-висока степен на децентрализация на решенията;
  • Необходима е реална финансова самостоятелност на общините, което да открие пътя към качествено различни местни политики;
  • За местните данъци парламентът да не определя ограничения – решението и отговорността да са изцяло в местните власти;
  • Общините да получат дял от икономическия растеж – т.е. дял от приходите от възможно най-много данъци, особено такива, които са свързани с местната икономическа активност (например дял от приходите от данък печалба, ДДС, акцизи);
  • Приходните и разходните правомощия на общините да са балансирани, за да не зависят от държавния бюджет и да създават фискална несиметричност;
  • Правомощията на общините в сферата на икономическата и социалната политика да се повишат.

Докладът може да бъде изтеглен от ТУК

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-узбекски бизнес форум ще се проведе в БТПП
Съществува двустранен интерес в хранително-вкусовата, фармацевтичната, леката и нефтохимическата промишленост.... Още
“Integrated Micro Electronics” има планове да разшири дейността си у нас
Компанията е собственик на „ЕПИК електроник асембли” ЕООД в Благоевград Още
Китайска компания желае да стане представител на български производители
Покана за участие в Трети регионален бизнес форум Турция – Гърция – България
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Преференциални цени за сертификация по БДС EN 15038:2006
Стандартът е за доставчици на преводачески услуги Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Есенните прогнози на ЕК потвърждават тенденцията за покачване на икономическия растеж на България
Очакванията са за растеж на БВП от 0,8% през тази, 1,4% през 2013 г. и 2% през 2014 г. Още
ИПИ представи изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2012”
Само 3-4 области в България са в добро състояние Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Промените в Закона за потребителския кредит осигуряват по-добра защита на кредитополучателите
Парламентът прие окончателно промените в Закона за потребителския кредит Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага значително намаляване на емисиите на флуорсъдържащи газове, предизвикващи затопляне на климата
Флуорсъдържащите парникови газове обикновено се използват в хладилни и климатични инсталации… Още