Брой 218 (223), 08-11-2012
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Есенните прогнози на ЕК потвърждават тенденцията за покачване на икономическия растеж на България


Тенденцията за покачване на икономическия ръст ще се запази, като вътрешното търсене ще е основният му двигател, се посочва в публикуваната вчера от ЕК макроикономическа прогноза за страните от Европейския съюз. Очакванията за България са за растеж на БВП от 0,8% през тази, 1,4% през 2013 г. и 2% през 2014 година, въпреки неблагоприятното развитие на икономиката в ЕС и отслабения трудов пазар в България. В сравнение с прогнозата на ЕК от пролетта на 2012 г., корекцията е за по-нисък растеж както за страните от еврозоната, така и за ЕС като цяло. В сравнение с пролетната прогноза, когато числото за очаквания растеж на БВП за ЕС 27 за 2013 г. беше 1,3%, сега е драстично понижен на 0,4%.

Същевременно ЕК коригира в посока нагоре очакванията си за растежа за България през 2012 г. - от 0,5% през пролетта на 0,8% сега. Тези стойности са по-ниски от прогнозата на Министерството на финансите за растеж през двете години, но анализаторите от Комисията очакват стабилна вътрешна икономика и сравнително силни публични финанси.

Бюджетният дефицит за тази година се очаква да се свие до 1,5% и да запази това ниво и през следващата година. Основание за това дава изключително добрата събираемост на приходите, най-вече от ДДС. Отлично се оценява предприетата от правителството мярка за подобряване на събираемостта - свързването на касовите апарати на търговците с НАП. Подобни мерки бяха предприети и при акцизите и митата.

Освен благоприятната приходна тенденция, анализаторите отчитат и съществено увеличаване на разходите. При изготвянето на прогнозата е взето предвид планираното в проектобюджета за 2013 г. увеличение на пенсиите с 9,3% от 1 април. Като цяло, бюджетът внушава неутрална позиция през следващите две години, като структурният дефицит ще остане стабилен и на ниво малко под 1% от БВП. Брутният държавен дълг се очаква да се повиши от 16,5% през 2011 до 18,5% от БВП през 2014 година.

В Прогнозата на ЕК се отбелязва още, че след тригодишно свиване, инвестициите се стабилизират, благодарение на частни проекти и известно възстановяване на преките чуждестранни инвестиции, особено в енергийния сектор. За следващата година предвижданията са инвестициите да бъдат подпомогнати чрез съфинансиране със средства от ЕС. Според прогнозата, износът ще следва очакваното постепенно възстановяване на пазарите в ЕС през 2013 година.

НОВИНИ ОТ БТПП
Българо-узбекски бизнес форум ще се проведе в БТПП
Съществува двустранен интерес в хранително-вкусовата, фармацевтичната, леката и нефтохимическата промишленост.... Още
“Integrated Micro Electronics” има планове да разшири дейността си у нас
Компанията е собственик на „ЕПИК електроник асембли” ЕООД в Благоевград Още
Китайска компания желае да стане представител на български производители
Покана за участие в Трети регионален бизнес форум Турция – Гърция – България
СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Преференциални цени за сертификация по БДС EN 15038:2006
Стандартът е за доставчици на преводачески услуги Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Есенните прогнози на ЕК потвърждават тенденцията за покачване на икономическия растеж на България
Очакванията са за растеж на БВП от 0,8% през тази, 1,4% през 2013 г. и 2% през 2014 г. Още
ИПИ представи изследването „Регионални профили: показатели за развитие 2012”
Само 3-4 области в България са в добро състояние Още
ФИНАНСИ И КРЕДИТ
Промените в Закона за потребителския кредит осигуряват по-добра защита на кредитополучателите
Парламентът прие окончателно промените в Закона за потребителския кредит Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕК предлага значително намаляване на емисиите на флуорсъдържащи газове, предизвикващи затопляне на климата
Флуорсъдържащите парникови газове обикновено се използват в хладилни и климатични инсталации… Още