Брой 70 (580), 11-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Стартира процедура по обществено обсъждане на проекта на нов Закон за енергийната ефективност


Проектът на Закон за енергийната ефективност e разработен от Министерството на икономиката и енергетиката във връзка с транспониране разпоредбите на Директива 2012/27/ЕС относно енергийната ефективност.

Целта на законопроекта е съществено да се допринесе за постигането на националните цели за енергийна ефективност, като по този начин страната ще се включи активно в усилията на Европейския съюз за изпълнение на общата цел на общността за 2020 г.

Със законопроекта е регламентирано определянето на националната цел за енергийна ефективност за 2020 г.

Въвежда се задължение във всички отоплявани и/или охлаждани сгради, държавна собственост, ежегодно да се предприемат мерки за подобряване на енергийните характеристики на поне 3 % от общата им разгъната застроена площ.

Регламентира се изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години.

В проекта на ЗЕЕ се регламентира разработването и приемането на Закон за камарата на консултантите по енергийна ефективност.

Създава се правно основание Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници" да се управлява и от външен "управител на фонда".

Със законопроекта се предлагат изменения и допълнения в Закона за енергетиката (ЗЕ), с цел гарантиране на ефективни и адекватни мерки за защита на правата на потребителите на енергийни услуги.

Проект на Закон за енергийната ефективност

Мотиви към проекта на Закон

Оценка на въздействие на Закона

Предложения по проекта на Закон може да изпращате в нормативно определения (14 дневен) срок, на следния електронен адрес: k.naidenova@mee.government.bg

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Двудневна визита на ръководството на БТПП в Одрин
В рамките на посещението се проведоха срещи с представители на местната власт и бизнес форум Още
Среща с ръководство на Македонско-българската стопанска камара
Планират се две двустранни събития през тази година Още
Временно управляващият Посолството на Бразилия посети БТПП
Създаване на смесена комисия на държавно равнище е една от целите на Посланик Гуера Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Млади предприемачи могат да стажуват в чужбина
Търговско-промишлена палата – Стара Загора, предоставя възможност на начинаещи предприемачи да бъдат на стаж в успешни малки европейски дружества Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Столичната общинска агенция за приватизация обявява публичен търг
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Стартира процедура по обществено обсъждане на проекта на нов Закон за енергийната ефективност
Регламентира се изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Вносът на България от ЕС нараства с 12,8% за януари 2014
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Нова информационна система на Публичния регистър по комплексни разрешителни
Осигурява публичен достъп до информация за издадените комплексни разрешителни и решенията по процедурите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Изследване на ползите от мобилните приложения за здравеопазването
ЕС започва консултация за събиране на идеи за това как мобилните приложения могат да бъдат използвани за подобряване на здравните услуги в Европа Още