Брой 70 (580), 11-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕКОЛОГИЯ, СО2

Нова информационна система на Публичния регистър по комплексни разрешителни

В съответствие с изискванията на последните промени в европейската и националната нормативна уредба по комплексни разрешителни Министерството на околната среда и водите е разработила информационна система за поддържане на регистър за резултатите от издаването, отказа, отмяната, преразглеждането, изменението и актуализирането на комплексните разрешителни.

Новата система осигурява публичен достъп до информацията за издадените комплексни разрешителни и решенията по процедурите, до техническите оценки с информация за поставените условия на разрешителното, както и информация за мерките, предприети от операторите при окончателно прекратяване на дейностите,  за които е необходимо комплексно разрешително.

НОВО   Регистър на комплексните разрешителни съгласно чл.129, ал.1 от ЗООС

Регистър на комплексните разрешителни  (актуален към 31.03.2014)

НОВИНИ ОТ БТПП
Двудневна визита на ръководството на БТПП в Одрин
В рамките на посещението се проведоха срещи с представители на местната власт и бизнес форум Още
Среща с ръководство на Македонско-българската стопанска камара
Планират се две двустранни събития през тази година Още
Временно управляващият Посолството на Бразилия посети БТПП
Създаване на смесена комисия на държавно равнище е една от целите на Посланик Гуера Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Млади предприемачи могат да стажуват в чужбина
Търговско-промишлена палата – Стара Загора, предоставя възможност на начинаещи предприемачи да бъдат на стаж в успешни малки европейски дружества Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Столичната общинска агенция за приватизация обявява публичен търг
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Стартира процедура по обществено обсъждане на проекта на нов Закон за енергийната ефективност
Регламентира се изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Вносът на България от ЕС нараства с 12,8% за януари 2014
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Нова информационна система на Публичния регистър по комплексни разрешителни
Осигурява публичен достъп до информация за издадените комплексни разрешителни и решенията по процедурите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Изследване на ползите от мобилните приложения за здравеопазването
ЕС започва консултация за събиране на идеи за това как мобилните приложения могат да бъдат използвани за подобряване на здравните услуги в Европа Още