Брой 70 (580), 11-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

НСИ: Вносът на България от ЕС нараства с 12,8% за януари 2014


През януари 2014 г. сме изнесли най-много стоки за Германия, като общият им обем се равнява на 457,9 млн. лева. Вносът на германски стоки в България възлиза на 436,9 млн. лева, най-много от всички други страни в Европейския съюз (ЕС). Това сочат публикуваните днес предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

За първия месец от годината общият износ на България намалява с 2,6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 млрд. лева. Останалите основни търговски партньори на страната са Италия, Гърция, Румъния, Франция и Белгия. Заедно с Германия те формират 70,6% от износа за държавите-членки на ЕС.

За януари вносът на България от ЕС нараства с 12,8% спрямо същия месец на предходната година и е се равнява на 2,3 млрд. лева. В това отношение най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция.

Външнотърговското ни салдо с ЕС за януари 2014 г. е отрицателно и е на стойност 365,6 млн. лева. Най-голям ръст при износа на България е отбелязан в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“. Най-голям спад се наблюдава при износа на минерални горива и масла и безалкохолни и алкохолни напитки и тютюн.

Най-голямо процентно увеличение при вноса от ЕС е отчетено в сектор „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация“, а най-голямо намаление се наблюдава в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“.

При търговията с трети страни през периода януари – февруари 2014 г. износът на България намалява с 14,2% спрямо същия период на 2013 г. и е в размер на 2,4 млрд. лева. Основни партньори на страната ни в това отношение са Турция, Сингапур, Китай, Русия, Обединените арабски емирства и Македония, които формират 56,9% от износа.

Вносът на България от трети страни също намалява, достигайки 3 млрд. лева, с 8,8% спрямо същия период на предходната година. Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Русия, Турция, Китай и Украйна.

Външнотърговското салдо на България с трети страни за периода януари – февруари 2014 г. е отрицателно и е на стойност 605,5 млн. лева. При износа най-голям ръст е отбелязан в сектор „Химични вещества и продукти“, а най-голям спад – в „Необработени (сурови) материали, негодни за консумация“.

При вноса от трети страни най-голямо процентно увеличение е отчетено при безалкохолните и алкохолните напитки и тютюна. Най-голям спад има в сектор „Мазнини, масла и восъци от животински и растителен произход“.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Двудневна визита на ръководството на БТПП в Одрин
В рамките на посещението се проведоха срещи с представители на местната власт и бизнес форум Още
Среща с ръководство на Македонско-българската стопанска камара
Планират се две двустранни събития през тази година Още
Временно управляващият Посолството на Бразилия посети БТПП
Създаване на смесена комисия на държавно равнище е една от целите на Посланик Гуера Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Млади предприемачи могат да стажуват в чужбина
Търговско-промишлена палата – Стара Загора, предоставя възможност на начинаещи предприемачи да бъдат на стаж в успешни малки европейски дружества Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Столичната общинска агенция за приватизация обявява публичен търг
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Стартира процедура по обществено обсъждане на проекта на нов Закон за енергийната ефективност
Регламентира се изискване всички големи предприятия да се подлагат на енергийно обследване поне веднъж на всеки четири години Още
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
НСИ: Вносът на България от ЕС нараства с 12,8% за януари 2014
Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Германия, Италия, Румъния, Испания и Гърция Още
ЕКОЛОГИЯ, СО2
Нова информационна система на Публичния регистър по комплексни разрешителни
Осигурява публичен достъп до информация за издадените комплексни разрешителни и решенията по процедурите Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Изследване на ползите от мобилните приложения за здравеопазването
ЕС започва консултация за събиране на идеи за това как мобилните приложения могат да бъдат използвани за подобряване на здравните услуги в Европа Още