Брой 1 (258), 02-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДИАЛОГ С БИЗНЕСА

Обществено обсъждане необходимостта от екологична оценка на Национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор


Министерството на иконоимката, енергетиката и туризма (МИЕТ) предлага за обществено обсъждане необходимостта от извършване на екологична оценка на Национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор на Република България до 2020 г.

Енергийната стратегия на Република България до 2020 г. предвижда създаването на Национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор. Разработването на Програмата цели да се създадат условия за ефективно развитие на централизираното топлоснабдяване в страната при производството на екологична и на конкурентни цени топлинна енергия за потребителите.

Решението за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Националната програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор на Република България до 2020 г. може да видите тук.

Предложения по него може да се изпращат в законоустановения срок до 11 януари 2013 г.  в МИЕТ на E-mail: d.doneva@mee.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение от председателя на Палатата
БТПП препоръчва на фирмите да се включат към интернет портала EСomGrid
Онлайн свързване на доставчици, клиенти и бизнес партньори Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Ирландия поема председателството на ЕС
Икономическата стабилност, растежът и работните места са приоритетите на Ирландия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишни финансови отчети ще се подават и в НАП до края на март 2013
От улеснението ще се възползват основно юридически лица, които подават годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци на хартия в офисите на приходната агенция Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Обществено обсъждане необходимостта от екологична оценка на Национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор
Целта е създаване на условия за ефективно развитие на топлоснабдяването при производството на екологична и на конкурентни цени топлинна енергия Още
ЦИФРОВИ КОМУНИКАЦИИ
CashEDI – Стандартизиран електронен обмен на данни при операции с пари в брой
Сигурна, прозрачна и ефективна кеш-логистика на базата на стандартите GS1 Още