Брой 1 (258), 02-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Ирландия поема председателството на ЕС


Икономическата стабилност, растежът и работните места са приоритетите на Ирландия за следващите 6 месеца. Страната поема председателството на ЕС от Кипър.

Ирландия застава начело на ЕС за седми път, което по случайност съвпада с 40-та годишнина от присъединяването на страната към Съюза.

Шестмесечното председателство дава възможност на Ирландия да определи особено важните според нея приоритети – това са икономическата стабилност, работните места и растежът.

Работни места и растеж

И по време на ирландското председателство Пактът за растеж и работни места ще запази важността си. Пактът представлява пакет от мерки, отнасящи се до фискалната консолидация, кредитирането, безработицата, международната търговия и други области с потенциал за генериране на растеж и заетост.

Сред другите приоритети са нови правила за:

  • признаването на професионални квалификации в други страни от ЕС;
  • осъвременяването на процедурите за възлагане на обществени поръчки;
  • изясняването на правата на работниците, командировани в други страни от ЕС.

За да стимулира иновациите и научните изследвания, Ирландия ще се опита да постигне приключване на преговорите за следващия кръг на финансиране от ЕС, известно като програма „Хоризонт 2020“, като обърне специално внимание на нанотехнологиите, фотониката, авангардните технологии за производство, изчислителните облаци и високоскоростните изчисления.

Икономика

За да се възстанови доверието в европейската икономика, Ирландия ще положи усилия в новата система за икономическа и бюджетна координация на ЕС да се обръща внимание на фундаментални въпроси като заплати, индексиране на заплати, реформи на трудовия пазар, пенсии, образование и бедност.

Бюджет на ЕС

Тъй като през ноември лидерите на ЕС не успяха да се споразумеят за бюджета на Съюза за 2014-2020 г., по време на ирландското председателство ще се проведе нова среща по този въпрос. След като бъде постигнато съгласие по общите цифри, Ирландия ще насочи вниманието си към разпределянето на бюджета между различните области на политиката.

Тук приоритети на Ирландия са реформата на Общата селскостопанска политика  и Общата политика в областта на рибарството, разходите за научни изследвания и иновации, финансирането на по-бедните региони в ЕС и Механизмът за свързване на Европа , чрез който ще се създадат растеж и работни места, като се подобри европейската инфраструктура.

Освен на инициативите, насърчаващи растежа и заетостта, Ирландия ще обърне внимание и на околната среда, транспорта, присъединяването на нови страни към ЕС, правосъдието и помощта за развиващите се страни.

На 1 юли председателството на ЕС ще бъде поето от Литва, която ще ръководи Съюза до края на 2013 г.

Още за ирландското председателство на ЕС  ТУК

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение от председателя на Палатата
БТПП препоръчва на фирмите да се включат към интернет портала EСomGrid
Онлайн свързване на доставчици, клиенти и бизнес партньори Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Ирландия поема председателството на ЕС
Икономическата стабилност, растежът и работните места са приоритетите на Ирландия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишни финансови отчети ще се подават и в НАП до края на март 2013
От улеснението ще се възползват основно юридически лица, които подават годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци на хартия в офисите на приходната агенция Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Обществено обсъждане необходимостта от екологична оценка на Национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор
Целта е създаване на условия за ефективно развитие на топлоснабдяването при производството на екологична и на конкурентни цени топлинна енергия Още
ЦИФРОВИ КОМУНИКАЦИИ
CashEDI – Стандартизиран електронен обмен на данни при операции с пари в брой
Сигурна, прозрачна и ефективна кеш-логистика на базата на стандартите GS1 Още