Брой 1 (258), 02-01-2013
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЦИФРОВИ КОМУНИКАЦИИ

CashEDI – Стандартизиран електронен обмен на данни при операции с пари в брой


В Германия от 1 януари 2013 г. стартира електронен обмен на данни по стандартите GS1 (CashEDI) между Немската федерална банка и останалите участници при операции с пари в брой. Според Карл-Лудвиг Тииле,  член на управителния съвет на Немската федерална банка, CashEDI е много важен елемент в паричния цикъл.

С помощта на стандартите GS1 всички данни, свързани с оперирането на пари в брой, като поръчване, авизо и други, ще могат да се предават по електронен път, с което ще се постигне автоматизация на процеса и повишаване на ефективността. Предвиденото решение ще внесе повече сигурност и прозрачност и ще бъде от полза не само за банките и фирмите за транспортиране на парични пратки (cash-in-transit, CIT), но и за самите фирми, които работят с пари в брой (магазини, ресторанти, казина, обществени институции и други ). Ако преди са били необходими най-малко два дни за да се потвърди, че парите са постъпили по сметката, то при новия метод това става в реално време. Чрез маркирането на всеки сак и съд с банкноти с баркод може да се направи проследяване на движението им по цялата верига от пазара през фирмата за транспортиране на парични пратки до внасянето в съответния клон на банката.

Описанието на процесите за електронния обмен на данни при работата с пари в брой – наречен за кратко CashЕDI – e направено в сътрудничество между Немската федерална банка и GS1 Германия. Те се базират на световно признатите стандарти GS1 за идентификация, комуникация и описание на процесите, които са се доказали във времето и допринасят за ефективното и гладко протичане на процесите в сферата на търговията, а в момента „атакуват“ и „финансовия пазар“. Инвестициите за всеки от участниците, работещи с пари в брой, ще са различни. С цел да се гарантира гладкото и сигурно снабдяване с пари в брой на различните потребители, много и различни системи ще трябва да се настроят към единната функционалност на CashEDI.

През изминалата 2012 г. различни спестовни каси, банки и транспортни фирми за парични пратки са обучени за работа с CashEDI. Въвеждането на електронния обмен на данни определено изисква време и не бива да се подценява. От 2013 г. повече от 2000 кредитни институции/фирми ще преминат към използване на CashEDI за операциите с пари в брой, което предполага пренастройване на използваните системи. Първото необходимо условие за включване в електронния обмен на данни е получаването на Глобален номер на локация (GLN). Саковете и съдовете с банкноти ще бъдат идентифицирани еднозначно с номер на логистичната единица SSCC. Електронните известия за авизо, потвърждение за получаване и финализиране повишават сигурността и правят възможно проследяването на целия процес.

Към настоящия момент в България електронният обмен на данни по световно признатите стандарти GS1 се използва единствено между търговските вериги и техните доставчици. Стандартите успешно могат да се използват при изграждане на информационни системи в публичния сектор, здравеопазването и в банковия сегмент, доколкото стандартите позволяват хармонизиран подход без ограничение от бранша.

GS1 е водеща международна организация, която разработва и внедрява глобални стандарти и решения, с цел повишаване на ефективността и прозрачността по веригите за търсене и предлагане в различните отрасли.

Българската търговско-промишлена палата е официален представител на България в Международната нестопанска асоциация GS1 от 1991 г.

НОВИНИ ОТ БТПП
Обръщение от председателя на Палатата
БТПП препоръчва на фирмите да се включат към интернет портала EСomGrid
Онлайн свързване на доставчици, клиенти и бизнес партньори Още
Новорегистрирани търговски представителства на чуждестранни лица
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Ирландия поема председателството на ЕС
Икономическата стабилност, растежът и работните места са приоритетите на Ирландия Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство от EEN
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишни финансови отчети ще се подават и в НАП до края на март 2013
От улеснението ще се възползват основно юридически лица, които подават годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци на хартия в офисите на приходната агенция Още
ДИАЛОГ С БИЗНЕСА
Обществено обсъждане необходимостта от екологична оценка на Национална програма за стабилизиране и развитие на топлофикационния сектор
Целта е създаване на условия за ефективно развитие на топлоснабдяването при производството на екологична и на конкурентни цени топлинна енергия Още
ЦИФРОВИ КОМУНИКАЦИИ
CashEDI – Стандартизиран електронен обмен на данни при операции с пари в брой
Сигурна, прозрачна и ефективна кеш-логистика на базата на стандартите GS1 Още