Брой 77 (1589), 23-04-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на управление на отпадъците


Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове предвижда разширяване обхвата на допустимите области на употреба на стабилизираната органична фракция от процеса на механично-биологично третиране (използване за запръстяване на депа) и ферментационния продукт, получен в резултат на анаеробно третиране на биоразградими отпадъци (използване за земеделие) с цел спазване на йерархията за управление на отпадъците и изпълнение на целта за намаляване на количеството депонирани биоразградими отпадъци с 35% до 2020 г. Текстовете са прецизирани в посока намаляване на административната и регулаторната тежест и по-ефикасно прилагане на нормативния акт.

С постановлението се отстранява непълнотата в съответствието на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване с Директива 2012/19/ЕC на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Промяна в Наредбата за излезлите от употреба моторните превозни средства поставя краен срок за употребата на олово в системи с високо напрежение над 75V, които се използват само за задвижване в превозни средства от категории M1 и N1. Това означава, че в електромобили от тези категории, чийто тип е одобрен след 1 януари 2019 г. не могат да се използват оловни акумулаторни батерии за задвижването им.Оловото заедно с живака, кадмия и шествалентния хром са забранени в материалите, като се прави изключение само в случаите, където тези метали не може да бъдат заменени.Промените в Приложение № 1 към наредбата се правят с цел синхронизиране с Директива 2017/2096/ЕС за изменение на приложение II към Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно излезлите от употреба моторни превозни средства.Постановлението цели ограничаване на случаите на умишлено премахване и кражби на катализатори, които се предават като отпадък поради високата им цена, дължаща се на съдържащите се в тях ценни метали чрез въвеждане на изискване предаването и приемането на отработен катализатор, отделен от моторно превозно средство (МПС) или излязло от употреба моторно превозно средство (ИУМПС) да става само с декларация за произход, попълнена от собственика на МПС или на ИУМПС.

Намалява се размерът на финансовата гаранция, изискуема от износителите на неопасни отпадъци, включени в Зеления списък на Регламент (ЕО) №1013/2006 относно превози на отпадъци, за държави, за които се изисква процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие посредством въвеждане на възможност за изчисляване на финансовата гаранция по формула, която взима предвид реалната стойност на очакваните разходи.

Дата на откриване: 20.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 04.5.2018 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
Българската търговско-промишлена палата беше домакин на икономически форум България – Косово
С участието на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева и първия вицепремиер и външен министър на Република Косово Бехджет Пацоли Още
БТПП: 360-градусовото заснемане ще допринесе за популяризиране на бизнес възможностите на страната ни на глобалната сцена
Създава се интерактивна карта на бизнес средата в България посредством най-модерните VR технологии Още
Продължава регистрацията за двустранни бизнес срещи в рамките на изложение за био и функционални храни в Швеция
Над 200 фирми са направили регистрация досега Още
Наградиха компании, институции и медии в четвъртото издание на „Компания на годината – Успехът на фокус”
Цветан Симеонов връчи три от наградите в престижния форум Още
Студенти от Бизнес училище Ротердам , част от Университета по приложни науки, посетиха БТПП
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Представяне на изданието „120 години Варненска търговско-индустриална камара”
25 април от 17.00 часа, Голям салон на БАН, София Още
ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ
През 2017 г. инвестициите от Германия са в размер на 130 млн. евро
Среща с представители на немски компании в България Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на нормативни актове в областта на управление на отпадъците
Текстовете са прецизирани в посока намаляване на административната и регулаторната тежест Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Всяка втора декларация за доходите е подадена по електронен път
Остават 7 дни до крайния срок Още