Брой 40 (1552), 26-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на ПМС за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя


С изменението на чл. 128б от Кодекса на труда от 1 януари 2017 г. е създадена правна възможност част от документите в трудовото досие на работника или служителя да се създават и съхраняват като електронни документи, като видът и изискванията за създаването и съхраняването им следва да се определят от Министерския съвет.

      С проекта на Наредба се уреждат:

- видът на електронните документи, които могат да са част от трудово досие на работника и служителя и изискванията към тяхното създаване и съхраняване;

- изискванията към информационните системи за съхраняването на електронните документи;

- размяната на електронни документи между работника и служителя и работодателя, както и удостоверяването на тяхното връчване;

      Използването на информационни системи, създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя са предпоставки за намаляване на административната тежест. Това е така, тъй като: намаляват преките разходи за създаване, обработка, съхраняване и обмен на документите от трудовото досие на работника или служителя; спестява се време; намаляват разходите за персонал и други разходи, свързани с администрирането на трудовото правоотношение.

     Запазва се възможността документите от трудовото досие да се създават и съхраняват на хартия. В тази връзка за предприятията, които не ползват информационни системи няма да има нови задължения и разходи.


Дата на откриване: 23.2.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 23.3.2018 г.

Добави коментар

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Рекорден износ за 2017 година
България е на пето място на Балканите по износ Още
За четвърта поредна година в БТПП се проведе състезание по международен търговски арбитраж
Участваха 7 отбора и над 30 арбитри от страната и чужбина Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Интерактивен семинар „Дуално професионално образование и обучение и добри практики“
в изпълнение на проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Близо 30 хиляди работещи получават шанс да повишат квалификацията си чрез процедура „Обучения за заети лица“ на ОП РЧР
Курсове за квалификация, дигитални и езикови умения Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Бизнесът е улеснен при получаване на удостоверения от ДНСК
Издаване по електронен път на удостоверения на фирмите за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Нужда от чуждестранни работници има, опасност от дъмпинг - не
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация, придружаваща министър-председателя на Република България при посещението му в гр. Кувейт, Държавата Кувейт
12 – 13 март 2018 г. Още