Брой 40 (1552), 26-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ

Интерактивен семинар „Дуално професионално образование и обучение и добри практики“


Търговско-промишлена палата - Враца и Министерство на образованието и науката - Регионално управление на образованието - Враца организираха на 23 февруари във Враца интерактивен семинар „Дуално професионално образование и обучение и добри практики“.

Уводни думи относно проекта и целта на събитието направи Илиана Филипова – изп. директор на ТПП-Враца и мениджър на проекта. Същността на дуалното професионално образование бе представена от Галина Евденова – началник на Регионално управление на образованието - Враца. След това участниците - работодатели, ученици, преподаватели, ментори, кариерни консултанти и заинтересовани страни - обсъидха добри практики при предоставяне на  дуално професионално образование и обучение /ДПОО/ и трудностите в процеса както на обучение, така и при сътрудничеството с фирмите-партньори. Темата е актуална за професионалните гимназии, учениците, които предстои да определят своя избор за продължаване в гимназиален етап на образование и съответно – техните родител и в не по-малка степен - за представителите на бизнеса и всички институции, ангажирани с процесите в сферата на професионално образование чрез базирано на работа учене.

Ценен пилотен опит представиха гостите от Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“ - София и Професионална гимназия по хранително-вкусови технологии „Проф. д-р Г. Павлов“ – София. Те говориха открито за предизвикателството да се прави дуално професионално образование, за проблемите, които срещат, и за връзката между професионалното училище и фирмите-партньори, където става усвояването на професия чрез работа в реална работна среда.

От своя страна, Професионална гимназия по  търговия и ресторантьорство – Враца и Професионална техническа гимназия „Н. Вапцаров“ – Враца представиха своята подготовка за въвеждане на ДПОО от предстоящата 2018/19 учебна година.

Семинарът се провежда в изпълнение на проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион за ефективно модернизиране на системите за професионално образование и обучение - Learning by Doing (Учене чрез практика)“, в който партньори от българска страна са Търговско-промишлена палата – Враца и Министерство на образованието и науката - Регионално управление на образованието- Враца.

Страница на проекта: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/learning-by-doing

Следете и участвайте в блога по проекта:  http://lbd-vratsa.blogspot.bg

--------------------
Проект Learning by Doing е съфинансиран от фондовете на ЕК (ЕФРР, ИПП) и националния бюджет на Република България. Публикацията отразява само личните виждания на автора и ЕК не носи отговорност за използването на информацията съдържаща се в нея.

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Рекорден износ за 2017 година
България е на пето място на Балканите по износ Още
За четвърта поредна година в БТПП се проведе състезание по международен търговски арбитраж
Участваха 7 отбора и над 30 арбитри от страната и чужбина Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Интерактивен семинар „Дуално професионално образование и обучение и добри практики“
в изпълнение на проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Близо 30 хиляди работещи получават шанс да повишат квалификацията си чрез процедура „Обучения за заети лица“ на ОП РЧР
Курсове за квалификация, дигитални и езикови умения Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Бизнесът е улеснен при получаване на удостоверения от ДНСК
Издаване по електронен път на удостоверения на фирмите за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Нужда от чуждестранни работници има, опасност от дъмпинг - не
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация, придружаваща министър-председателя на Република България при посещението му в гр. Кувейт, Държавата Кувейт
12 – 13 март 2018 г. Още