Брой 40 (1552), 26-02-2018
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ТРУД И ЗАЕТОСТ

Близо 30 хиляди работещи получават шанс да повишат квалификацията си чрез процедура „Обучения за заети лица“ на ОП РЧР


378 договора с работодатели се очаква да бъдат сключени по процедура „Обучения за заети лица“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“. Чрез изпълнението им 28 184 работещи в микро-, малки, средни и големи предприятия ще получат шанс да повишат квалификацията си, да станат по-конкурентоспособни и да получат по-високи доходи. Общата стойност на договорите е  почти 40 млн. лева.

В рамките на операцията ОП РЧР ще инвестира приоритетно в придобиване или повишаване на професионална квалификация и ключови компетенции на заети лица на възраст над 54 години със средна или по-ниска степен на образование.

Целта на процедурата е повишаване на адекватността на работещите граждани по отношение на настъпващите бързи промени на пазара на труда - глобализацията, технологичните промени, застаряването на населението. Идеята е уменията им да бъдат съобразени с актуалните нужди на бизнеса. Това ще повиши производителността на труда им и ще се създадат условия за устойчива заетост и съответно заемане на по-качествени работни места. Дейностите по договорите ще се изпълняват до 30 юни 2019 година.

„Със схемата „Обучение на заети лица“ ще подпомогнем близо 30 000 души, които ще преминат курсове за квалификация, дигитални и езикови умения“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, която връчи договори на работодатели. „Все повече, когато говорим за квалификация на работната сила, не говорим само за професионална квалификация. С годините виждаме, че дигиталните компетентности стават част от нашите социални компетентности“, подчерта тя.

„Разнообразието на секторите, които подкрепяме чрез тази схема, показва, че българският работодател се грижи за квалификацията на служителите си и е осъзнал колко важна е инвестицията в работната сила“, коментира Русинова.

Заместник-министърът увери, че всеки работодател има подкрепата на Министерството на труда и социалната политика, тъй като обученията и подобряването на условията на труд в предприятията водят до по-висока производителност. Русинова припомни, че до момента Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е дала възможност на всеки трети българин да намери реализацията си през различни мерки за социално включване или включване на пазара на труда. Тя добави, че благодарение на инвестициите в хората се наблюдава положителен ефект на пазара на труда, растеж на заплатите и на  икономиката.

Зам.-министърът Русинова припомни, че нивата на безработицата в България в момента са много под средноевропейските и са сравними с нивата преди икономическата криза.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП: Рекорден износ за 2017 година
България е на пето място на Балканите по износ Още
За четвърта поредна година в БТПП се проведе състезание по международен търговски арбитраж
Участваха 7 отбора и над 30 арбитри от страната и чужбина Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
Интерактивен семинар „Дуално професионално образование и обучение и добри практики“
в изпълнение на проект „Целенасочено изграждане на капацитет за партньорство в професионалното образование и обучение в Дунавския регион Още
ТРУД И ЗАЕТОСТ
Близо 30 хиляди работещи получават шанс да повишат квалификацията си чрез процедура „Обучения за заети лица“ на ОП РЧР
Курсове за квалификация, дигитални и езикови умения Още
АДМИНИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Бизнесът е улеснен при получаване на удостоверения от ДНСК
Издаване по електронен път на удостоверения на фирмите за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти Още
ГЛЕДНА ТОЧКА
Нужда от чуждестранни работници има, опасност от дъмпинг - не
Автор: Явор Алексиев, Институт за пазарна икономика Още
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на ПМС за приемане на Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
Бизнес делегация, придружаваща министър-председателя на Република България при посещението му в гр. Кувейт, Държавата Кувейт
12 – 13 март 2018 г. Още