Брой 249 (2255), 30-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Проект на Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните


Съгласно чл. 123, ал. 1 от Закона за храните към министъра на земеделието, храните и горите се създава Помирителна комисия като постоянен консултативен орган, който подпомага министъра на земеделието, храните и горите при извънсъдебно разрешаване на спорове между бизнес оператори, включително за спазването на добрите практики и неприлагането на нелоялни търговски практики.

Съгласно чл. 123, ал. 2 от Закона за храните министърът на земеделието, храните и горите издава правилник, с който се определят организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните, редът за провеждане на заседания, включително редът за вземане на решения.

С проекта на правилник се уреждат:

1. организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните към министъра на земеделието, храните и горите, наричана по-нататък „Помирителна комисия по Закона за храните“;

2. редът за провеждане на заседание на Помирителната комисия по Закона за храните;

3. редът за вземане на решения от Помирителната комисия по Закона за храните.

С приемането на правилника се очаква да се гарантира ефективната работа на Помирителната комисия по Закона за храните, подобри взаимодействието между държавните органи, браншовите организации и бизнес операторите в областта на храните, вземат оптимални решения и постигне консенсус между страните в спора.

 Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ 

 Електронен адрес:

 SIAleksandrova@mzh.government.bg

 

Дата на откриване:

23.12.2020 г.

Целева група:

Всички заинтересовани

Сфера на действие:

Земеделие и селски райони

Дата на приключване:

22.1.2021 г.

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание
Социалните партньори принципно подкрепят удължаване срока на действие на мярката 60:40 до 31 март 2021 г. Още
Съветът на браншовите организации проучва добрите европейски практики за проектно финансиране
Със съдействието на Съвета по инвестиции при БТПП Още
Продуктова фотография - услуга на GS1 България
В контекста на ръста на продажбите в онлайн магазините и маркетплейс платформите Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
РТИК започна работа по нов проект за трансформиране на средните училища в центрове за иновации и творчество
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
ЕВРОПАЛАТИ предлага 10 ключови препоръки за успешно прилагане на Европейския зелен пакт
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Социалната политика на прага на икономическата криза
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишно приключване в НАП в периода 1-10 януари 2021 г.
В НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2020 г. и превключване работата на информационните системи за 2021 г. Още
НАП обявява процедура за включване на независими експерти при разрешаване на данъчни спорове между държави членки на ЕС
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните
При извънсъдебно разрешаване на спорове между бизнес оператори, включително за спазването на добрите практики и неприлагането на нелоялни търговски практики Още