Брой 249 (2255), 30-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ

ЕВРОПАЛАТИ предлага 10 ключови препоръки за успешно прилагане на Европейския зелен пакт


Следвайки амбицията, демонстрирана от Европейския съвет в средата на декември да стимулира устойчив преход на икономиката, ЕВРОПАЛАТИ EUROCHAMBRES представи 10 ключови препоръки, които да позволят успешно прилагане на Зелената сделка.

ЕВРОПАЛАТИ признава необходимостта от значително смекчаване на изменението на климата и политика на адаптация. Политиците от своя страна трябва да приемат, че бизнесът се нуждае от ясни и реалистични цели, с конкретни, измерими стъпки. Европейските компании постигнаха забележителен успех, свързвайки икономическия растеж с намаляването на газовите емисии. За да продължат по този път, те изискват регулаторна рамка, която позволява и ги насърчава да правят иновации и да създават устойчиви и конкурентни продукти и услуги.

Заместник-председателят на ЕВРОПАЛАТИ и председател на Комитета за устойчива Европа, Владимир Длоухи, подчерта по време на скорошно събитие, организирано съвместно с Австрийската търговска камара, че Зелената сделка на ЕС може да стимулира конкурентоспособността, ако регулаторната рамка и стимулите насърчават и дават възможност бизнеса да участва активно в прехода.

 

„Нашата цел е европейска икономика, която да е екологично и социално устойчива. Също така, се стремим към запазване на международната конкуренция. С тези 10 ключови препоръки търговско-промишлените палати искат да изместят дебата от „дали“ на „как“ можем да постигнем нашите климатични цели“, каза Длоухи. „Европейските фирми са водещи в действията за смекчаване и адаптиране към изменението на климата. Ще продължат да са най-добри в тази област, ако се спазват 10-те ключови принципи“, подчерта той.

 

  1. Изработване и влизане в сила на законодателство, което е кохерентно и пропорционално. Това означава определяне на реалистични цели, поставени в тясна координация с всички заинтересовани страни, включително фирмите и разпределяне на конкретни мерки и индикатори за представянето, които ще осигурят постигане на плана и запазване на гъвкавост.
  2. Поддържане и интензифициране на действията на глобално ниво. Мултилатерализимът трябва да остане в основата на Европейския план за климата и околната среда и по-специално за определяне на световните цени на газовите емисии и реформата на СТО. Г20 е важен форум за изпълнението на този приоритет.
  3. Поддържане и засилване на глобалната конкурентоспособност на индустриите. Активните в екологична гледна точка фирми могат да убедят други компании да спазват регулациите.
  4. Балансирано законодателство и икономически стимули. Необходимо е намирането на баланс между предприемаческата свобода и по-стриктното законодателство за да има иновативни стимули, намаляване на допълнителния административен товар и избягване на потенциалните нарушения на пазара.
  5. Интегриране на възобновяемите енергийни ресурси с инфраструктурното планиране. Електрификацията и повишеното използване на нисковъглеродни горива трябва да се комбинира с определена инфраструктура, която е устойчива и гъвкава същевременно.
  6. Създаване на рамка, която дава възможност за устойчиво финансиране. Инициативите на ЕС в тази област трябва да направят по-лесен достъпа до финансиране за инвестиции в дейности за опазване на климата и енергийна трансформация.
  7. Използване на потенциала на дигитализацията за насърчаване на зеления преход. Както дигиталният, така и зеленият преход могат да се подкрепят взаимно ако са осигурени адекватна инфраструктура, сигурност на данните, достъп за всички пазарни участници и подкрепа за фирмите.
  8. Създаване на пазар за иновативни технологии.
  9. Осигуряване на равен преход за всички региони.
  10. Даване права на потребителите и повишаване участието на обществото, доколкото е удачно и необходимо.

Вижте 10-те ключови препоръки на ЕВРОПАЛАТИ за успешно прилагане на Европейска зелена сделка на английски език тук.

 

 

 

 

 

НОВИНИ ОТ БТПП
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание
Социалните партньори принципно подкрепят удължаване срока на действие на мярката 60:40 до 31 март 2021 г. Още
Съветът на браншовите организации проучва добрите европейски практики за проектно финансиране
Със съдействието на Съвета по инвестиции при БТПП Още
Продуктова фотография - услуга на GS1 България
В контекста на ръста на продажбите в онлайн магазините и маркетплейс платформите Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
РТИК започна работа по нов проект за трансформиране на средните училища в центрове за иновации и творчество
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
ЕВРОПАЛАТИ предлага 10 ключови препоръки за успешно прилагане на Европейския зелен пакт
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Социалната политика на прага на икономическата криза
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишно приключване в НАП в периода 1-10 януари 2021 г.
В НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2020 г. и превключване работата на информационните системи за 2021 г. Още
НАП обявява процедура за включване на независими експерти при разрешаване на данъчни спорове между държави членки на ЕС
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните
При извънсъдебно разрешаване на спорове между бизнес оператори, включително за спазването на добрите практики и неприлагането на нелоялни търговски практики Още