Брой 249 (2255), 30-12-2020
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ

НАП обявява процедура за включване на независими експерти при разрешаване на данъчни спорове между държави членки на ЕС


Националната агенция за приходите обявява процедура за включване на независими експерти в списъка, поддържан от Европейската комисия (ЕК) съгласно Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 година относно механизми за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз. Обявлението е свързано с прилагането на глава шестнадесета, раздел IIа „Процедура за разрешаване на спорове между държави - членки на Европейския съюз, във връзка със спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) или други международни договори със сходен характер“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), 

Независимите експерти имат ролята на арбитри в производствата по разрешаване на данъчни спорове, възникнали между Република България и други държави членки  на ЕС във връзка с тълкуването и прилагането на СИДДО или Конвенция 90/436/ЕИО на ЕС (Арбитражната конвенция). Изискванията към тях са уредени в чл. 134и, ал. 2 от ДОПК.

Редът за включване в и заличаване от списъка на ЕК с независими експерти е определен със заповед на изпълнителния директор на НАП (ЗЦУ-1831/21.12.2020 г.). Лицата, които желаят да участват в процедурата, следва да подадат документи в срок до един месец от настоящото обявление. Повече информация за условията на провеждане на процедурата кандидатите могат да намерят в публикуваното обявление. Вижте Обявление за независими експерти

НОВИНИ ОТ БТПП
Националният съвет за тристранно сътрудничество проведе извънредно онлайн заседание
Социалните партньори принципно подкрепят удължаване срока на действие на мярката 60:40 до 31 март 2021 г. Още
Съветът на браншовите организации проучва добрите европейски практики за проектно финансиране
Със съдействието на Съвета по инвестиции при БТПП Още
Продуктова фотография - услуга на GS1 България
В контекста на ръста на продажбите в онлайн магазините и маркетплейс платформите Още
НОВИНИ ОТ РЕГИОНАЛНИ ПАЛАТИ
РТИК започна работа по нов проект за трансформиране на средните училища в центрове за иновации и творчество
НОВИНИ ОТ ЕВРОПАЛАТИ
ЕВРОПАЛАТИ предлага 10 ключови препоръки за успешно прилагане на Европейския зелен пакт
СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Социалната политика на прага на икономическата криза
Автор: Лъчезар Богданов, Институт за пазарна икономика Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Годишно приключване в НАП в периода 1-10 януари 2021 г.
В НАП ще се извършват дейности, свързани с процесите по годишно приключване за 2020 г. и превключване работата на информационните системи за 2021 г. Още
НАП обявява процедура за включване на независими експерти при разрешаване на данъчни спорове между държави членки на ЕС
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
Проект на Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните
При извънсъдебно разрешаване на спорове между бизнес оператори, включително за спазването на добрите практики и неприлагането на нелоялни търговски практики Още