Брой 65 (575), 04-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

МИЕ предлага за обществено обсъждане законопроект за допълнение на Закона за енергетиката


С оглед гарантиране събираемостта на вноските, извършвани от отделните оператори, които са задължени да правят вноски в транзитна сметка "Национален план за инвестиции" към Министерството на икономиката и енергетиката срещу разпределянето на безплатни квоти за емисии на парникови газове, се предвижда вноските да са със статут на публични държавни вземания.

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дефинира в чл. 162, ал. 2, т. 2 като публични държавните вземания вноските, установени по основание и размер със закон. Правомощията на органите по приходите са подробно уредени в чл. 12 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, като в това число изрично тяхно правомощие по ал. 4, т. 1 е да налагат мерки за обезпечаване на публични  вземания и да извършват действия по събирането им. В тази връзка с дефинирането на вноските по Националния план за инвестиции за периода 2013 – 2020 г. като публични вземания ще се осигури тяхното надлежно събиране като необходимо условие при изпълнението на същия план.

Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката

Вашите предложения и мнения изпращайте на адрес: d.kuyumdjiev@mee.government.bg

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представя мобилното приложение за проверка на баркодове „БГ Баркод”
Надеждно и безплатно средство за проверка на легитимността на кодовете на продуктите Още
Насоки за успешен трансграничен бизнес в ЕС бяха представени на семинар в София
Акцент бе поставен на проблемите пред МСП при трансграничното кредитиране и управление на вземанията Още
Проект „Изкуството в действие“ популяризира български творци
Първата изложба от проекта показва 30 картини и скулптури - дело на преподаватели от Факултет по изкуствата в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Общото събрание на Българската асоциация за изолации в строителството ще се проведе на 15 април
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обществено обсъждане законопроект за допълнение на Закона за енергетиката
Предвижда се вноските, извършвани от отделните оператори, да са със статут на публични държавни вземания Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Министерството на финансите повиши прогнозата за растежа до 2.1%
Основание за нарасналия оптимизъм е увеличаването на потреблението Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Фискалният контрол повишава събираемостта и защитава българския производител
Предварителните данни към края на март показват увеличаване на приходите от акциз с около 50 млн. лв. спрямо същия период през м.г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Започва работата на групата на високо равнище за бъдещото финансиране на ЕС
Българският евродепутат Ивайло Калфин е включен в състава на групата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Дни на отворените врати” в Патентното ведомство