Брой 65 (575), 04-04-2014
Ежедневен бюлетин
ISSN 1314-5320

Валутни курсове

ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ

Министерството на финансите повиши прогнозата за растежа до 2.1%


Икономическият растеж през тази година ще се увеличи до 2,1% от БВП. Това заяви финансовият министър Петър Чобанов при представянето на средносрочната бюджетна прогноза за следващите три години. Досега очакванията бяха за ръст на БВП от 1,8%.

За периода 2015-2017 г. финансовото министерство посочи, че се предполага ускоряване на растежа от 2,6% до 3,4%. По-оптимистичната прогноза се дължи на очакванията за ръст в потреблението.

По думите му макроикономическият сценарий предвижда увеличаване на инвестициите с близо 3%. Залага се и повишаване на събираемостта, посочи Чобанов.

Финансовият министър заяви още, че за пенсии през следващата година ще бъдат заделени допълнителни 265 млн. лв. Очакванията са минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст да бъде увеличена от 154,50 лева от 1 юли тази година до 168,50 лева от 1 юли 2017 г.

Министърът припомни, че повишението на пенсиите ще се извършва по швейцарското правило. Това означава, че индексирането на пенсиите ще става с половината от инфлацията и осигурителния доход през предходните 12 месеца. Минималната работна заплата ще расте всяка година, както и размерът на максималния осигурителен праг.

„Допълнителният ресурс за пенсии, който ще бъде отделен е 265 млн. лв. Сами разбирате, че това един значителен допълнителен ресурс. По 100 млн. лв. на година ще бъдат за великденски и коледни добавки за пенсионерите. Те ще бъдат разчетени и заложени в бюджета от самото начало като възможност за даване на такива допълнително добавки“, каза Чобанов.

Той бе категоричен, че правителството ще продължи да работи за повишаване на минималната работна заплата - от 1 януари 2016 г.  да достигне 420 лв. и в края на периода - през 2017 година, тя ще достигне 450 лева. Министърът отчете, че това от своя страна ще доведе до корекции на редица бюджети, обвързани с нея, което пък ще наложи осигуряването на допълнителен ресурс.

Предвижда се и да продължи актуализирането на добавките за деца с увреждания, които в бюджета за настоящата година бяха увеличени до 240 лева, а от догодина те ще бъдат 270 лева.

Повече пари ще бъдат дадени за образование и за местните власти.

Здравните и осигурителни вноски ще запазят размера си до 2017 г. Ниските данъчни ставки също ще останат същите.

Чобанов добави още, че въвеждането на данък върху пустеещите земи ще бъде обсъдено през септември.

НОВИНИ ОТ БТПП
БТПП представя мобилното приложение за проверка на баркодове „БГ Баркод”
Надеждно и безплатно средство за проверка на легитимността на кодовете на продуктите Още
Насоки за успешен трансграничен бизнес в ЕС бяха представени на семинар в София
Акцент бе поставен на проблемите пред МСП при трансграничното кредитиране и управление на вземанията Още
Проект „Изкуството в действие“ популяризира български творци
Първата изложба от проекта показва 30 картини и скулптури - дело на преподаватели от Факултет по изкуствата в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград Още
НОВИНИ ОТ БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
Общото събрание на Българската асоциация за изолации в строителството ще се проведе на 15 април
ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ
МИЕ предлага за обществено обсъждане законопроект за допълнение на Закона за енергетиката
Предвижда се вноските, извършвани от отделните оператори, да са със статут на публични държавни вземания Още
ОФЕРТИ/ТЪРГОВЕ/КОНКУРСИ
Оферти за бизнес партньорство
ИКОНОМИКА - АНАЛИЗИ, ПРОГНОЗИ
Министерството на финансите повиши прогнозата за растежа до 2.1%
Основание за нарасналия оптимизъм е увеличаването на потреблението Още
ДАНЪЦИ, ТАКСИ, ФИНАНСИ
Фискалният контрол повишава събираемостта и защитава българския производител
Предварителните данни към края на март показват увеличаване на приходите от акциз с около 50 млн. лв. спрямо същия период през м.г. Още
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Започва работата на групата на високо равнище за бъдещото финансиране на ЕС
Българският евродепутат Ивайло Калфин е включен в състава на групата Още
ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ
„Дни на отворените врати” в Патентното ведомство